Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Ponad 150 tys. publicznych i niepublicznych punktów ładowania do 2025 r.

Rozwój parku samochodów z napędem elektrycznym, wzrost zasięgów, dotacje NFOŚiWG do ładowarek i do sieci elektroenergetycznej oraz nowelizacja Ustawy o elektromobilności to niektóre z czynników, które w kolejnych latach zdynamizują rozbudowę infrastruktury ładowania na polskim rynku. Na podstawie najnowszej edycji raportu PSPA „Polish EV Outlook 2021” w Polsce do 2025 r. będzie funkcjonować ok. 43 tys. punktów ogólnodostępnych oraz od 90 do 115 tys. niepublicznych. Do pokonania wciąż pozostało jednak wiele poważnych barier.

Na podstawie „Licznika elektromobilności” PSPA i PZPM, pod koniec sierpnia 2021 r. kierowcy samochodów elektrycznych w Polsce mieli do dyspozycji 1621 ogólnodostępnych stacji ładowania (3 178 punktów). 31 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego. Jak będzie wyglądał rozwój infrastruktury ładowania w Polsce w perspektywie kolejnych lat? PSPA przedstawia to w najważniejszej w Polsce publikacji poświęconej rynkowi elektromobilności – „Polish EV Outlook 2021”, który swoją premierę będzie miał podczas Kongresu Nowej Mobilności 2021 (6-8 października br. w Łodzi).

Przez ostatnie 12 miesięcy sieć ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce powiększyła się o 30 proc. Co istotne, Polska nadal posiada jeden z największych udziałów stacji DC w Europie (32 proc.). Jak wynika z najnowszej edycji „Polish EV Outlook” w ostatnim czasie zdecydowanie – do 86% – wzrósł odsetek ładowarek dostępnych odpłatnie. Podobnie, odnotowano wzrost udziału stacji funkcjonujących w ramach sieci 10 wiodących operatorów. Wynosi on już 57%. Liderem na krajowym rynku pozostaje GreenWay Polska z 18,5 proc. udziałem. W pierwszej dziesiątce znajdują się również PKN Orlen, Tauron, Revnet, EV+, PGE, innogy, GO+EAuto oraz Energa – mówi Jan Wiśniewski, Kierownik Centrum Badań i Analiz PSPA.

Ponad połowa – 54 proc. – wszystkich ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce funkcjonuje w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Ranking miast z największą liczbą ładowarek otwiera Warszawa. Kolejne pozycje zajmują: Katowice, Kraków, Poznań, i Gdańsk. W podziale na województwa, najwięcej ogólnodostępnych stacji zlokalizowanych jest na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i pomorskiego. 32 proc. ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce znajduje się na publicznych parkingach, 23 proc. w obrębie galerii handlowych, 17,5 proc. na terenach hoteli, a 12 proc. na stacjach paliw. Zdecydowana większość (92%) stacji ładowania w Polsce otwarta jest 24 godziny na dobę, a 12% stacji DC zostało zlokalizowane w ramach sieci TEN-T.

W kolejnych latach można spodziewać się dynamicznego rozwoju infrastruktury. Na podstawie „Polish EV Outlook 2021”, do 2025 r. w Polsce może powstać prawie 43 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. W zakresie infrastruktury prywatnej i półprywatnej, PSPA szacuje polski potencjał nawet na 115 tys. punktów. Najnowsza edycja raportu uwzględnia m.in. efekt potencjalnego wdrożenia dotacji do budowy ogólnodostępnych i niepublicznych punktów ładowania przewidzianych w najnowszym projekcie rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, planowane zmiany legislacyjne w obszarze Ustawy o elektromobilności, zapowiedziane przez NFOŚiGW i kierowane do OSD wsparcie rozbudowy infrastruktury elektorenergetycznej, a także najważniejsze trendy rynkowe w zakresie zeroemisyjnego transportu (w tym rozwój technologiczny w obszarze bateryjnym), zwiększenie gamy modelowej i podaży EV oraz postępujące zmiany nawyków konsumenckich.

W odniesieniu do poprzedniej edycji „Polish EV Outlook” założyliśmy wyraźnie wolniejsze tempo rozbudowy infrastruktury ładowania w najbliższych latach, zarówno niepublicznej, jak i publicznej. To wypadkowa szregu czynników. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić późniejsze wprowadzenie dotacji do infrastruktury ładowania ze środków NFOŚiGW. Polskie regulacje w tym zakresie wciąż czekają na notyfikację ze strony Komisji Europejskiej. Ważną zmianą jest również konieczność nowelizacji przepisów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, które odnoszą się do tzw. „mechanizmu interwencyjnego”, stanowiącego do tej pory główny akcelerator rozbudowy infrastruktury ogólnodostępnej w polskich gminach. Ponadto, mimo wcześniejszych zapowiedzi, rząd zrezygnował z dotacji do prywatnych ładowarek z programu „Mój Prąd” – mówi  Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Autorzy „Polish EV Outlook 2021” wskazują, że z perspektywy operatorów ogólnodostępnej infrastruktury ładowania kontrowersje budzą również inne zmiany legislacyjne jak np. wejście w życie rozporządzenia ws. wysokości opłaty za nadanie numeru EIPA, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym. Niemniej jednak, planowana nowelizacja Ustawy o elektromobilności przyniesie również pozytywne skutki w postaci przepisów mających na celu m.in. skrócenie – wciąż najdłuższych w Europie – procedur przyłączeniowych, czy też zoptymalizowanie relacji pomiędzy operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania a dostawcą usługi ładowania.

– Kluczowym czynnikiem rynkowym wspierającym rozbudowę infrastruktury ładowania w Polsce będzie zmiana struktury nabywców samochodów z napędem elektrycznym. Wraz ze wzrostem liczby kierowców nieposiadających dostępu do prywatnych ładowarek będzie wzrastał popyt na usługi ładowania na stacjach ogólnodostępnych. Jednak nie możemy mówić o popularyzacji elektromobilności na szeroką skalę w perspektywie 2025 i 2030 r., jeżeli administacja rządowa już dzisiaj nie zintensyfikuje działań mających na celu wsparcie tego sektora. Niezależnie od dofinansowania w postaci dotacji ze środków NFOŚiGW kluczowe jest również zapewnienie operatorom optymalnego dostępu do sieci elektroenergetycznej. Rozbudowa tej ostatniej to proces wieloletni, dlatego już nie mamy czasu na jakąkolwiek zwłokę w tym zakresie – podsumowuje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Szczegółowe wyniki raportu Polish EV Outlook 2021 zostaną zaprezentowane podczas Kongresu Nowej Mobilności 2021, który odbędzie się w dniach 6-8 października br. w kompleksie EC1 w Łodzi. To najważniejsza w Polsce konferencja w całości poświęcona elektromobilności. Wydarzenie zgromadzi kluczowych interesariuszy całego łańcucha wartości zeroemisyjnego transportu w Polsce, osoby zawodowo związane z rynkiem e-mobility. W tym roku organizatorzy KNM 2021, PSPA oraz Miasto Łódź, rozszerzają formułę Kongresu o wyjątkowe wydarzenie towarzyszące – Manufakturę Elektromobilności, która odbędzie się w dniach 8-9 października br. na rynku łódzkiej Manufaktury, a także Zlot członków EV Klubu Polska. Więcej informacji o Kongresie dostępne jest na stronie www.kongresnowejmobilnosci.pl,  która umożliwia również rejestrację na wydarzenie.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: