Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

UDT i PSPA razem na rzecz rozwoju sieci stacji ładowania

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania stacji ładowania, optymalizacja funkcjonowania rejestru EIPA, jak również przekazywanie informacji o przebiegu procedur odbiorowych to wybrane postulaty listu intencyjnego podpisanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). Sygnatariusze porozumienia zapowiadają również pogłębienie dialogu pomiędzy UDT a branżą elektromobilności w Polsce.

15 grudnia br. w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie prezes UDT Andrzej Ziółkowski oraz dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur podpisali list intencyjny, którego celem jest pogłębienie współpracy i uzyskanie efektu synergii w zakresie rozwoju i utrzymania sieci infrastruktury ładowania samochodów eklektycznych.

– Współpraca między PSPA a UDT od kilku ma lat charakter partnerski. Naszym wspólnym celem jest kreowanie rozwoju elektromobilności w Polsce w sposób harmonijny i zrównoważony. Wiele wyzwań przed nami. Rośnie popyt na samochody elektryczne, tym samym wprost proporcjonalnie rozwija się infrastruktura ładowania EV. Polski dozór techniczny powinien wspierać rozwój elektromobilności w naszym kraju, tak aby nie wpływać na ten proces w sposób spowalniający, ale zapewnić jego bezpieczny i odpowiedzialny przebieg – powiedział prezes UDT Andrzej Ziółkowski.

Strony wzajemnie zobowiązały się do realizacji zadań związanych z bezpiecznym funkcjonowaniem stacji ładowania oraz punktów ładowania, które stanowią element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Współpraca UDT i PSPA obejmie również działania w zakresie wzajemnego przekazywania informacji o zagrożeniach związanych z eksploatacją ładowarek i o przebiegu procedur odbiorowych stacji ładowania, analizowania przyczyn i skutków uszkodzeń infrastruktury ładowania, czy też rozpowszechniania nowych rozwiązań technicznych w segmencie elektromobilności. Podpisany list intencyjny zakłada również pogłębianie dialogu pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego a przedstawicielami branży reprezentowanymi przez PSPA, jak również optymalizację funkcjonowania Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

– W najbliższych latach przewidywany jest znaczący wzrost sprzedaży samochodów w pełni elektrycznych. Ogólnodostępna infrastruktura ładowania musi być współmierna do tempa wzrostu rejestracji EV. Będzie się to wiązało z koniecznością szybkiej rozbudowy stacji ładowania, których w efekcie musi powstać od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy. Dodatkowo, stacje będą coraz częściej zastępowane ładowarkami o wyższych mocach, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynkowe i rozwijaną w samochodach elektrycznych technologię. Akumulatory trakcyjne są coraz bardziej pojemne i przystosowywane do coraz większych mocy ładowania i korzystania ze stacji ultraszybkich. Powyższe oznaczać będzie skokowy wzrost inwestycji, dla których kwestie związane z badaniami i odbiorami technicznymi, są kluczowe. Cieszymy się, że Urząd Dozoru Technicznego, jako kompetentna instytucja w obszarze bezpieczeństwa publicznego, w sposób otwarty i innowacyjny przygotowuje się do tego wyzwania. Dialog branżowy, który prowadzimy od dłuższego czasu, wejdzie na jeszcze wyższy poziom, z korzyścią dla polskiego rynku elektromobilności – powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur.

Na podstawie prowadzonego przez PSPA i PZPM „Licznika Elektromobilności”, pod koniec listopada 2021 r. w Polsce funkcjonowało 1 813 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (3 544 punktów). 31% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Tylko w listopadzie br. uruchomiono 101 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (207 punktów). Zgodnie z prognozami ujętymi w najnowszej edycji raportu PSPA „Polish EV Outlook”, do 2025 r. w Polsce może funkcjonować nawet 43 tys. punktów ogólnodostępnych.

 

Zobacz również:

UMP i PSPA razem w walce o niższą emisję transportu

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: