Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Studia z elektromobilności

Współpraca przy kierunku studiów Elektromobilność, w tym udział ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w zajęciach, a także prowadzenie wspólnych programów, projektów, prac naukowych, badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, zakłada porozumienie o współpracy podpisane przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej i PSPA.

W związku z uruchomieniem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej nowego kierunku studiów – Elektromobilnść, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) potwierdziło gotowość współpracy i patronatu nad nowym kierunkiem. Uzgodniono m.in. udział ekspertów PSPA i praktyków rynku pojazdów elektrycznych w prowadzonych zajęciach we wcześniej uzgodnionym zakresie i charakterze, a także umożliwienie objęcia branżowym programem stypendialnym wyróżniających się studentów, a także podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez PSPA absolwentów na staże i stałe zatrudnienie.

Porozumienie zakłada także prowadzenie i realizowanie wspólnych programów, projektów, prac naukowych, badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych o charakterze europejskim i krajowym, w tym działania w zakresie wspólnego pozyskiwania środków finansowych na realizację tych przedsięwzięć.

Elektryfikacja sektora transportu niesie ze sobą możliwość wzrostu innowacyjności gospodarki i podniesienie kompetencji polskich przedsiębiorstw. Wykorzystanie tej historycznej szansy wymaga udziału wszechstronnie wykształconych specjalistów. Optymalne przygotowanie kadr, które będę kreowały polski rynek zeroemisyjnego transportu to naczelny cel porozumienia, które PSPA zawarło Politechniką Wrocławską. Ścisła współpraca branży ze światem nauki to klucz do rozwoju sektora mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Uruchomienie nowego kierunku studiów Elektromobilność na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej to odpowiedź na zapotrzebowanie rozwijającego się rynku pracy w obszarze technologii napędów i pojazdów elektrycznych, a także wyraźne wskazanie kandydatów na studia, którzy chcieliby się kształcić w tej tematyce. Wydział posiada wysoko specjalizowaną kadrę oraz odpowiednio wyposażone laboratoria, które umożliwiają zaoferowanie i prowadzenie takich studiów od 1 października 2021 r. Pomocą w prowadzeniu studiów oraz organizacji praktyk zawodowych dla studentów jest szeroka współpraca Wydziału z firmami działającymi w obszarze elektromobilności  – mówi prof. Waldemar Rebizant, Dziekan Wydziału Elektrycznego.

W porozumieniu zawarto także włączenie Uczelni w projekty badawcze i pilotażowe realizowane przez PSPA z podmiotami rynkowymi, w tym umożliwienie pracownikom Wydziału oraz studentom dostępu do danych, analiz i raportów będących w posiadaniu organizacji i jej firm członkowskich. Ponadto zagwarantowano udział w szkoleniach, kursach specjalistycznych i innych programach edukacyjnych pracownikom Uczelni, a także organizowanie wspólnych seminariów, sympozjów, szkoleń i konferencji naukowo-technicznych oraz wykładów autorskich. Strony będą także wspólnie zdobywać środki finansowe na realizację przedsięwzięć naukowych i tworzenie wspólnych zespołów badawczych podczas aplikowania o projekty innowacyjne, skutkujące transferem wspólnych rozwiązań do gospodarki.

Umowę o współpracy podpisali 17 czerwca 2021 r. we Wrocławiu – prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, Dziekan Wydziału Elektrycznego oraz Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: