Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Samochody elektryczne BMW i MINI z dostępem do danych PSPA dotyczących sieci ładowarek w Polsce

BMW Group została pierwszym koncernem motoryzacyjnym, który uzyskał dostęp do bazy sieci infrastruktury ładowania zaktualizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). Dane PSPA ułatwiają planowanie podróży samochodem elektrycznym, a także wybór oraz nawigację do jednej z ok. 1 400 ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce.

Prowadzona przez PSPA baza infrastruktury ładowania jest systematycznie aktualizowana od 2017 r. Zawiera kompleksowe dane m.in. na temat dokładnej lokalizacji, mocy, typów złącz, odpłatności i godzin funkcjonowania punktów ładowania w Polsce. W ramach podjętej współpracy, informacje z bazy zostały udostępnione na rzecz BMW Group. W konsekwencji, kierowcy samochodów z napędem elektrycznym marek BMW lub MINI mogą w komfortowy i szybki sposób znaleźć najbliższą stację ładowania dzięki informacjom z ekranu nawigacji lub aplikacji mobilnych MyBMW oraz MINI.

Uzyskanie w przystępny sposób informacji o lokalizacji najbliższej stacji ładowania często jest sprawą priorytetową. Szczególnie biorąc pod uwagę takie czynniki jak stosunkowo niska gęstość rozmieszczenia infrastruktury ładowania czy brak ujednolicenia systemu oznaczeń ładowarek w Polsce. PSPA dysponuje jedyną, na bieżąco weryfikowaną bazą polskiej sieci stacji ładowania. Udostępnienie jej kierowcom BEV i PHEV od BMW Group oznacza znaczne zwiększenie komfortu jazdy samochodami z napędem elektrycznym – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Pod koniec grudnia 2020 r. w Polsce funkcjonowały 1 364 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2 641 punktów). 33% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Na podstawie opracowanego przez PSPA raportu „Polish EV Outlook 2020”, prawie 60 proc. wszystkich ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce zlokalizowanych jest w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Ranking miast z największą liczbą ładowarek otwiera Warszawa. Kolejne pozycje zajmują: Katowice, Kraków, Wrocław, i Gdańsk. W podziale na województwa, najwięcej ogólnodostępnych stacji zlokalizowanych jest na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i pomorskiego. 27 proc. ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce znajduje się na publicznych parkingach, 22 proc. w obrębie galerii handlowych, 19 proc. na terenach hoteli, a 10 proc. na stacjach paliw. Niemal 9 na 10 publicznych stacji ładowania w Polsce otwarta jest 24 godziny na dobę, a co 10 stacja DC została zlokalizowana w sieci TEN-T.

W ramach działalności Centrum Badań i Analiz, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych agreguje dane dotyczące najważniejszych obszarów sektora zero- i niskoemisyjnego transportu w Polsce. Nasi partnerzy mogą uzyskać dostęp do szczegółowych informacji obejmujących rynek pojazdów z napędem elektrycznym, sieć infrastruktury ładowania zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, jak i lokalnym, jak również krótko – oraz długoterminowe prognozy rozwoju sektora elektromobilności w Polsce. Współpraca z BMW Group to przykład tego, że nasze dane przynoszą wymierne korzyści w wymiarze praktycznym – podsumowuje Jan Wiśniewski z Centrum Badań i Analiz PSPA

CBiA jest jednostką analityczno-badawczą PSPA, której celem jest wszechstronne badanie rynku elektromobilności, agregacja, wszechstronna analiza danych i udostępnianie ich uczestnikom rynku. Centrum, oprócz ewidencji stacji ładowania pojazdów elektrycznych administruje obecnie bieżącą aktualizacją także innych baz danych, m.in. bazą operatorów i taryf ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce, bazą dystrybutorów i taryf energii elektrycznej w Polsce, bazą producentów infrastruktury ładowania wraz ze specyfikacją produktów czy bazą i specyfikacją wszystkich pojazdów elektrycznych BEV i PHEV.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: