Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

PSPA rekrutuje – Ekspert ds. e-mobility w Centrum badań i analiz PSPA

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) jest największą organizacją branżową, kreującą rynek elektromobilności i technologii wodorowych w Polsce i w regionie CEE. Reprezentujemy ponad 130 przedsiębiorstw, liderów zrównoważonego transportu, będąc 3. pod względem liczby zrzeszonych podmiotów prawnych organizacją branżową w Europie.

Integrujemy wiodące marki, tworząc międzynarodowe środowisko producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów i dostawców usług ładowania, koncernów paliwowych i energetycznych, instytucji finansowych oraz wszystkich pozostałych podmiotów aktywnych w obszarze zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie.

Działamy na rzecz uksztaltowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego i prawnego, pozwalającego na dynamiczny rozwój ekologicznego transportu w Polsce. Tworząc najliczniejszy zespół ekspertów i praktyków elektromobilności, realizujemy projekty edukacyjne, badawcze, doradcze, szkoleniowe, komunikacyjne i marketingowe. Charakteryzuje nas wysoka dynamika działania.

W związku z rozwojem organizacji poszukujemy do naszego zespołu:

Ekspert ds. e-mobility w Centrum badań i analiz PSPA

 

Forma zatrudnienia:

Umowa B2B / umowa cywilnoprawna, pełny wymiar godzin

Miejsce pracy:

Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Gromadzenie, analizowanie i opracowywanie danych ilościowych i jakościowych na potrzeby efektywnej realizacji zadań
 • Bieżąca współpraca z podmiotami członkowskimi organizacji, instytucjami otoczenia biznesu i administracją
 • Współtworzenie raportów, publikacji, analiz, prezentacji i materiałów eksperckich na potrzeby bieżącej działalności
 • Opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji, opinii i stanowisk, pism oraz korespondencji merytorycznej
 • Ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych i koordynacja projektów (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz)
 • Współpraca z zespołem odpowiedzialnym za upowszechnianie rezultatów pracy i produktów organizacji
 • Udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z partnerami, także w charakterze prelegenta lub moderatora dyskusji
 • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz wizytach studyjnych dotyczących różnych aspektów elektromobilności

 

Wymagania:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy analitycznej
 • Doświadczenie zawodowe lub naukowe w przynajmniej w dwóch spośród wymienionych obszarów: transport i motoryzacja, elektromobilność i infrastruktura ładowania, energetyka i OZE, ekologia i zrównoważony rozwój
 • Wysokie zdolności interpersonalne – umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym swobodnego wygłaszania prezentacji i prowadzenia spotkań
 • Umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania danych ilościowych i jakościowych, a także ich analizy i interpretacji
 • Umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, rzetelność

 

Oferujemy:

 • Pracę w młodym zespole w przyjaznej atmosferze
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
 • Duży zakres samodzielności i elastyczny czas pracy
 • Możliwość pracy w formule łączonej: stacjonarnej i zdalnej
 • Udział w ciekawych i różnorodnych projektach
 • Pracę przy budowie, utrzymaniu i rozwoju flagowych produktów
 • Możliwość wykorzystania inwencji i wdrażania swoich pomysłów
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane w procesie aplikacji:

 • CV

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: biuro@psnm.org z tytułem REKRUTACJA.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: