Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

PSPA: kompleksowy system wsparcia e-mobility coraz bliżej

Nabór w ramach programu „Mój Elektryk”, adresowany m.in. do przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów instytucjonalnych, zostanie uruchomiony już 22 listopada 2021 r. – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak zauważa Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), zapowiedziany nabór to trzeci i ostatni komponent systemu wsparcia nabywców samochodów z napędem elektrycznym w Polsce, szczególnie istotny z uwagi na wysoki udział firm na polskim rynku elektromobilności. 

Od 22 listopada 2021 r. przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni oraz kościoły i inne związki wyznaniowe będą mogły składać wnioski do NFOŚiGW o dotacje do zakupu pojazdów całkowicie elektrycznych (BEV) oraz wodorowych (FCEV). Beneficjenci będą mogli ubiegać się o wsparcie do 30 września 2025 r. lub do wyczerpania budżetu programu „Mój Elektryk”, który został podwyższony z pierwotnie zarezerwowanych 500 mln zł do 700 mln zł. Jak zauważa Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), NFOŚiGW ogłosił już zasady udzielania wsparcia dla wszystkich grup beneficjentów programu „Mój Elektryk”. Wcześniejsze informacje odnosiły się do osób fizycznych (nabór w toku), jak również podmiotów instytucjonalnych nabywających pojazdy finansowane w ramach leasingu lub wynajmu długoterminowego. Ostatni komunikat dotyczy beneficjentów instytucjonalnych nabywających samochody elektryczne za kredyt lub za gotówkę.

Leasing przede wszystkim

– Udział przedsiębiorców na rynku nowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) jest jeszcze wyższy niż w segmencie motoryzacji konwencjonalnej i wynosi 87%. Uwzględniając osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, którzy nie są wyodrębnioną kategorią w CEPiK, jest jeszcze wyższy. Uruchomienie dotacji kierowanych dla beneficjentów instytucjonalnych ma więc absolutnie priorytetowe znacznie. Potwierdzają to liczby. Jak wynika z najnowszej edycji raportu PSPA „Polish EV Outlook 2021”, w I połowie 2021 r. firmy zarejestrowały 2 122 osobowe i dostawcze BEV, zaś osoby fizyczne – zaledwie 310. Jednocześnie przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na nabycie samochodów z napędem elektrycznym finansowanych leasingiem lub wynajmem długoterminowym. To w przypadku EV szczególnie atrakcyjna forma. W tym kontekście ogłoszenie listopadowego naboru jest oczywiście ważne, jednak z perspektywy rozwoju polskiej elektromobilności bardziej istotne jest ogłoszenie podpisania pierwszych umów pomiędzy leasingodawcami a BOŚ Bankiem, który w imieniu NFOŚiGW będzie dystrybuował dotacje do leasingu i wynajmu długoterminowego – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Jakie dopłaty?

Przedsiębiorcy i inni beneficjenci instytucjonalni nabywający osobowe (kategorii M1) pojazdy całkowicie elektryczne lub wodorowe mogą liczyć na dotacje w wysokości 18,75 tys. zł lub 27 tys. zł, o ile zadeklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie powyżej 15 tys. km.

– Zgodnie z zapowiedziami NFOŚiGW przedsiębiorcy nabywający zeroemisyjne pojazdy osobowe kategorii M1 będą mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości 18 750 zł lub 27 000 zł, o ile zadeklarują średnioroczny przebieg wyższy niż 15 000 km. Maksymalna cena pojazdu objętego wsparciem wyniesie 225 000 zł brutto w przypadku beneficjentów, którzy nie są płatnikami VAT, 248 205 zł brutto w przypadku firm mogących odliczyć 50% podatku VAT oraz 276 750 zł brutto w przypadku podmiotów odliczających 100% podatku VAT – mówi Jan Wiśniewski, kierownik Biura Badań i Analiz PSPA.

W przypadku zeroemisyjnych samochodów dostawczych (N1) i minibusów (M2 i M3) dotacja będzie wyższa, w zależności od przebiegu rocznego – do 50 tys. zł (i 20% kosztów kwalifikowanych) lub do 70 tys. zł (lub do 30% kosztów kwalifikowanych). W przypadku tych kategorii pojazdów NFOŚiGW nie wprowadził limitu ceny maksymalnej.

Pełne uruchomienie programu „Mój elektryk” stanowi ważny lecz nie jedyny krok na drodze do uruchomienia kompleksowego programu wsparcia elektromobilności w Polsce. Ostatnie komunikaty ze strony NFOŚiGW napawają jednak optymizmem. Po pozytywnej decyzji ze strony Komisji Europejskiej Fundusz zapowiedział uruchomienie programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Planowane jest również uruchomienie instrumentu adresowanego do Operatorów Sieci Dystrybucyjnej, który pomoże w rozbudowie infrastruktury energetycznej, której brak lub niewystarczająca moc wciąż stanowią jedną z głównych barier rozwoju sieci ładowarek w Polsce. Z kolei w przyszłym roku beneficjenci programu „Mój prąd” będą mogli skorzystać z dotacji do prywatnych punktów ładowania – podsumowuje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Jak wynika z prowadzonego przez PSPA i PZPM „Licznika elektromobilności”, pod koniec września br. po polskich drogach jeździły 31 633 elektryczne samochody osobowe. Pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 48% (15 255 szt.) tej części parku pojazdów, a pozostałą część (52%) stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 16 378 szt.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: