Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

PAIH i PSPA razem na rzecz polskiej branży elektromobilności

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) podpisały porozumienie o współpracy. Jego celem jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju i umocnienia polskiej branży elektromobilności zarówno w kraju, jak i za granicą.

PAIH i PSPA już wcześniej podejmowały wspólne inicjatywy na rzecz promowania polskiej branży zeroemisyjnego transportu. Wśród działań cieszących się największym zainteresowaniem były m.in. wspólne konferencje (m.in. kongres MOVE) oraz warsztaty. Obie instytucje wspierają się merytorycznie, czego efektem jest budowa i promocja rynku elektromobilnego i wodorowego oraz skuteczne wspieranie polskich firm z sektora nowej mobilności. Obie organizacje współpracują też w ramach grup eksperckich, w tym w trwających obecnie pracach nad opracowywaną strategią wodorową RP.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych jest bez wątpienia organizacją zorientowaną na przyszłość. Merytoryczną i skutecznie zarządzaną. To grupa ekspertów, która w ciągu kilku lat współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu udowodniła zdolność do podejmowania wielopłaszczyznowych oraz nowatorskich działań zmierzających do promowania wiedzy na temat nowej mobilności oraz inicjowania rozmów i działań zmierzających do rozwoju rynku elektromobilności oraz rynku wodorowego w Polsce. Jestem głęboko przekonany, że porozumienie pomiędzy PSPA i PAIH przyczyni się do zintensyfikowania prac w tych obszarach, jak również do zwiększenia dynamiki ekspansji naszych rodzimych firm z szybko rozwijającego się polskiego sektora nowej mobilności – mówi Krzysztof Drynda, Prezes PAIH.

Dynamiczny rozwój elektromobilności na świecie stanowi olbrzymią szansę na wzrost kompetencji i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Już teraz Polska zajmuje szczególne miejsce na elektromobilnej mapie Europy w zakresie produkcji baterii trakcyjnych, stacji ładowania oraz autobusów elektrycznych. W ramach współpracy podjętej z PAIH zamierzamy podjąć przekrojowe działania na rzecz dalszego umocnienia pozycji polskich firm w międzynarodowym łańcuchu dostaw zeroemisyjnego transportu – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Nawiązana współpraca będzie opierała się głównie na podejmowaniu wspólnych inicjatyw, przyczyniających się do m.in. rozwoju eksportu produktów i usług polskich firm branży nowej mobilności, wzajemnego wsparcia w niwelowaniu barier rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw z sektora elektromobilności, w szczególności poprzez promowanie tej branży potencjalnym kontrahentom zagranicznym, obecnym lub dopiero planującym współpracę gospodarczą z Polską.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: