Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Wystartowała kampania elektromobilni.pl

Liderzy elektromobilności w Polsce łączą siły i wspólnie uruchamiają jedną z najbardziej kompleksowych inicjatyw edukacyjnych w Europie. Celem kampanii elektromobilni.pl jest wzrost świadomości społecznej w zakresie zeroemisyjnych technologii w transporcie.

Edukacja jest kluczowa dla rozwoju elektromobilności. 98 proc. kierowców samochodów konwencjonalnych w Polsce przyznaje, że stan ich wiedzy nie pozwoliłby na podjęcie decyzji o zamianie pojazdu na elektryczny. Tymczasem, jak dowodzą przykłady innych państw, 9 na 10 kierowców EV w Europie jest zadowolonych ze swojego wyboru, a każdy z nich przekonuje trzy kolejne osoby do elektromobilności. Dlatego kilkadziesiąt podmiotów i instytucji aktywnych w obszarze zrównoważonego transportu postanowiło działać. Pod egidą Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) i Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK) uruchamiają kampanię, która ma budować świadomość społeczną i edukować w zakresie zerowej emisji w transporcie.

– Zeroemisyjna transformacja w sektorze transportu wymaga zmiany nawyków mobilnościowych Polaków. To rola nie tylko administracji publicznej, ale również wszystkich pozostałych interesariuszy tego rynku, w tym sektora biznesu. Aby osiągnąć sukces w tej dziedzinie, niezwykle ważne jest podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań edukacyjnych. To właśnie one stanowią nadrzędny cel kampanii społecznej elektromobilni.pl – mówi Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Podczas oficjalnej inauguracji kampanii w dniu 27 października br., Minister podkreślił także, że elektromobilni.pl to jedna z najbardziej kompleksowych inicjatyw edukacyjnych w Europie.

– Liderzy sektora, pod egidą KOZK i PSPA, połączyli siły w ramach jednego projektu, by wspólnie rozwijać elektromobilność. Odbędzie się to z korzyścią dla społeczeństwa, gospodarki i klimatu – dodał Minister Michał Kurtyka.

Razem dla elektromobilności

Organizatorzy kampanii elektromobilni.pl, czyli KOZK oraz PSPA, zaangażowali w projekt kilkadziesiąt podmiotów aktywnych w obszarze zrównoważonego transportu w Polsce, w tym koncerny motoryzacyjne: BMW, Daimler, Nissan i Volkswagen, sektor infrastrukturalny: ABB i Nexity oraz instytucje finansowe: PKO Leasing. Wśród partnerów są także: Arval, Garo, GreenWay, Volvo, LOTOS, Energa, innogy Go! oraz MAN. Elektromobilni.pl zostali objęci patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Wśród patronów kampanii znalazły się ponadto liczne ambasady, m.in. Niderlandów, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, Izraela, Niemiec, a także izby handlowe, organizacje: UDT, NCBiR, PZPM, PZWLP, Forum Energii, ZPL, ZDS, ITS oraz kilkadziesiąt polskich samorządów.

– Nadrzędnym celem kampanii jest edukacja, przekazywanie wiedzy w zakresie zrównoważonego transportu w Polsce, który bezpośrednio wpływa na ochronę klimatu i zdrowie społeczeństwa. Podnosi również jakość i poziom życia ludzi oraz jest znaczącym impulsem dla rozwoju gospodarki – powiedziała Agnieszka Ragin, Zastępca Dyrektora ds. Zmian Klimatu i Współpracy Międzynarodowej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, a także Kierownik Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu.

Narzędzia kampanii

Centralnym elementem kampanii jest serwis elektromobilni.pl, stanowiący obszerną bazę wiedzy na temat elektromobilności oraz oferujący nowoczesne i interaktywne kalkulatory i porównywarki, uławiające zakup i użytkowanie samochodów elektrycznych, w tym m.in. mapa stacji ładowania, katalog EV, porównywarka taryfowa i całkowitych kosztów eksploatacji, kalkulatory kosztów podróży, ładowania czy emisji CO2.

– To wiodące źródło informacji na temat elektromobilności w Polsce, które dostarcza wiedzę i narzędzia, niezbędne do podejmowania świadomych decyzji o zamianie pojazdu na elektryczny, teraz lub w przyszłości. W serwisie docelowo znajdzie się 12 narzędzi ułatwiających podjęcie odpowiedzialnej decyzji o przejściu na elektromobilność – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

W ramach kampanii uruchomiony zostanie także program Elektromobilna Polska, skierowany do miast, miejsc, instytucji i firm przyjaznych elektromobilności.

– Każdy podmiot będzie mógł włączyć się w kampanię i zostać jej ambasadorem. Powstanie wirtualna mapa prezentująca miejsca przyjazne elektromobilności, a uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w wiedzę i objęci programem szkoleń. Naszym celem są tysiące takich miejsc w Polsce – mówi dr Alicja Pawłowska – Piorun, p.o. Kierownik Zakładu Niskoemisyjnego Transportu KOZK.

Organizatorzy uruchomią także pierwszy w Polsce klub posiadaczy i użytkowników EV.

– Kierowcy samochodów elektrycznych mają wiedzę i praktyczne doświadczenia. Uważamy, że ta praktyka powinna mieć wpływ na kierunki rozwoju elektromobilności w Polsce. Dlatego w ramach Klubu uruchomimy badania i będziemy zachęcać do wypełniania ankiet, ważnych dla całego sektora. Uwzględnimy je przy realizacji projektów, komunikacji z branżą czy dialogu z administracją publiczną – powiedział Maciej Mazur z PSPA. W zamian za aktywność w ramach Klubu, użytkownicy otrzymają m.in. zniżki na usługi ładowania – 5, 7, a nawet 10% rabatu w ramach w największej sieci w Polsce (GreenWay). Stopniowo będą także wprowadzane inne korzyści. W ramach kampanii przewidziane są także działania informacyjne, w tym współpraca z mediami, obejmująca zestaw wielu projektów, skierowanych do różnych grup docelowych, których będzie jest propagowanie wiedzy o elektromobilności.

Polski rynek EV

Pod koniec września 2020 r., po polskich drogach jeździło 14,7 tys. elektrycznych samochodów osobowych, z których 55% (8,1 tys.) stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles), a pozostałą część (6,6 tys.) hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – wynika z Licznika elektromobilności PSPA i PZPM. W tym czasie funkcjonowało 1,2 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania (2,4 tys. punktów).

W kolejnych latach należy się spodziewać znacznego rozwoju floty pojazdów elektrycznych w Polsce. Na podstawie „Polish EV Outlook 2020”, w scenariuszu realistycznym, zakładającym realizację skutecznego systemu dopłat, wielkość parku BEV w 2025 r. wyniesie ok. 280 tys. szt.

– Jak wynika z badań PSPA, liczba Polaków zainteresowanych elektromobilnością rośnie z roku na rok. W 2017 r. tylko 12 proc. aktywnych kierowców realnie zastanawiało się nad zamianą samochodu na zero- lub niskoemisyjny. Dzisiaj to już 30 proc. Naszą kampanią chcemy zdynamizować elektryczną transformację polskiego transportu – mówi Maciej Mazur.

Więcej na stronie www.elektromobilni.pl.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: