Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

II spotkanie Grupy Roboczej ds. Technologii Wodorowych

30 września odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. Technologii Wodorowych. PSPA i TÜV SÜD wraz z partnerem prawnym Grupy – Kancelarią Clifford Chance – zaprezentowały wyniki kwerendy obowiązującego prawa i otworzyły dyskusję na temat obszarów potencjalnie wymagających zaadresowania legislacyjnego celem umożliwienia rozwoju w Polsce transportu opartego na wodorze.

Grupa Robocza ds. Technologii Wodorowych skupia przedstawicieli administracji rządowej, szeroko rozumianej branży wodorowej oraz instytucji naukowo-technicznych. Jej prace są rozszerzeniem projektu legislacyjnego „Biała Księga Elektromobilności” prowadzonego przez PSPA od lipca ubiegłego roku.

Pierwszy etap prac nad „Białą Księgą” to elektromobilność bateryjna i przygotowanie rozwiązań zaradczych dla barier o charakterze prawnym, które zidentyfikowaliśmy i zaadresowaliśmy w ramach pięciu tematycznych grup roboczych. W maju br. otworzyliśmy nowy rozdział “Białej Księgi Elektromobilności”. Prace rozpoczęła Grupa Robocza ds. Technologii Wodorowych, która za swój główny cel przyjęła przygotowanie rekomendacji zmian prawnych pozwalających na rozpoczęcie w Polsce inwestycji biznesowych w obszarze transportu opartego na wodorze – mówi Joanna Makola, Kierownik Projektu „Biała Księga Elektromobilności, PSPA.

Spotkanie rozpoczęło się od przeglądu aktualności wodorowych, ze szczególnym uwzględnieniem opublikowanego w maju br. Komunikatu Komisji Europejskiej „Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu” oraz Polskiej Strategii Wodorowej. O stanie prac nad strategicznym dokumentem rządowym w obszarze wodoru opowiedziała pani Ewa Mazur, Naczelnik Wydziału w Departamencie Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej. PSPA zaprosiło na kolejny otwarty webinar wodorowy, który odbędzie się 15 października o godz. 10.00. Wydarzenie „Hydrogen for clean transport in Austrian experience” organizowane jest we współpracy z Ambasadą Austrii – Wydziałem Handlowym.

Przedstawiono partnera prawnego Grupy Roboczej – Kancelarię Clifford Chance. O profilu Kancelarii, w tym jej zaangażowaniu w projekty oparte na czystym wodorze opowiedzieli Marcin Markowski, Senior Associate i Adrian Król, Associate w Clifford Chance, którzy poprowadzili też zasadniczą część spotkania dotyczącą polskich regulacji w obszarze wodoru.

Rozmawiano o wnioskach płynących z przeprowadzonej kwerendy obowiązujących przepisów. Pytanie przewodnie, jakie zostało w tym kontekście postawione: czy w obecnym stanie prawnym (bez szczególnych regulacji dotyczących wodoru) da się w Polsce zrealizować inwestycję w zakresie infrastruktury do tankowania pojazdów wodorem? Punktem wyjścia były kwestie definicyjne – zasadność wprowadzenia do polskiego prawa definicji legalnej wodoru oraz ewentualnie definicji jego poszczególnych rodzajów (wodór szary, błękitny, zielony). Szeroki blok poświęcono zagadnieniom infrastrukturalnym, w ramach którego odrębnie omawiano kwestie środowiskowe, lokalizacyjne, budowlane i regulacyjne. Poruszono też tematy związane z bezpieczeństwem i dozorem technicznym. Wspomniano o mechanizmach stymulujących rozwój transportu opartego na wodorze – w ujęciu globalnym i krajowym.

Spotkanie zakończyła deklaracja włączenia się Grupy w prace nad zapowiadanym Prawem wodorowym. Zaprezentowany w dniu 30 września materiał koncepcyjny zostanie dopracowany i w połowie października przekazany Ministrowi Klimatu oraz Pełnomocnikowi Rządu ds. Gospodarki Wodorowej.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: