Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Technologii Wodorowych

Ponad 50 przedstawicieli szeroko rozumianej branży wodorowej oraz instytucji naukowo-badawczych uczestniczyło w I spotkaniu Grupy Roboczej ds. Technologii Wodorowych, które odbyło się 26 maja. Powołana w kwietniu br. Grupa Robocza stanowi rozszerzenie projektu „Biała Księga Elektromobilności”. Od lipca 2019 r. do chwili obecnej pięć grup roboczych pracowało nad propozycjami zmian legislacyjnych mających na celu usunięcie barier stojących na drodze swobodnemu rozwojowi elektromobilności w Polsce. Grupa Robocza ds. Technologii Wodorowych jest szóstą powołaną w ramach projektu. Za swój cel przyjmuje przygotowanie gruntu pod rozwój transportu opartego na wodorze w warunkach polskich.

Wprowadzeniem do spotkania były prezentacje ekspertów niemieckich: Thomasa Gallingera z TÜV SÜD oraz Jana Wegenera z National Organisation Hydrogen and Fuell Cell Technology (NOW GmbH) przedstawiające stan rozwoju rynku wodorowego w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportowego. Pod lupę wzięto m.in. obowiązujące oraz planowane regulacje, a także przesył wodoru i stopień upowszechnienia infrastruktury tankowania. W ten sposób zainicjowano swoisty cykl „lessons learned”, w ramach którego 17 czerwca br. odbędzie się otwarty webinar organizowany przez PSPA i TÜV SÜD we współpracy z Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

– Spotkanie posłużyło jako platforma wymiany wiedzy pomiędzy Grupą, która chce wspierać rozwój – praktycznie od zera – zastosowania wodoru w transporcie w Polsce a przedstawicielami rynku, który ten wstępny etap ma już za sobą i w związku z tym może się podzielić dobrymi praktykami. Tego rodzaju ćwiczenie wstępne stanowi doskonały punkt wyjścia do prac nowo powołanej Grupy – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Główną część spotkania poświęcono wyzwaniom stojącym przed Grupą Roboczą ds. Technologii Wodorowych; celom ogólnym i szczegółowym oraz proponowanym sposobom ich realizacji. Grupa będzie działać na rzecz przygotowania gruntu prawnego pod możliwość realizacji działań biznesowych w obszarze transportu opartego na wodorze. Zajmie się też promocją wodoru, co łączy się z uruchomieniem przez PSPA „Programu promocji rozwoju rynku wodoru w transporcie w Polsce”. W orbicie jej działań znajdzie się poszukiwanie efektywnych źródeł finansowania wodoru oraz realizacja projektów o charakterze pilotażowym.

Uczestnicy Grupy reprezentują różnorodne interesy w kontekście transportu, działają na różnych polach gospodarki i to jest właśnie siła tej Grupy. Chcemy wykorzystać tę siłę między innymi tworząc materiały analityczne i propozycje aktów prawnych. Tak silna grupa interesariuszy będzie z pewnością brana pod uwagę w kontekście tworzenia prawa dostosowującego istniejące regulacje do nowej rzeczywistości energetycznej kraju. – podsumowuje Paweł Piotrowicz, Ekspert ds. Rynku Energii i Technologii Wodorowych z TÜV SÜD.

– Doskonałym przykładem efektów, jakich spodziewamy się po pracach Grupy Roboczej ds. Technologii Wodorowych, jest propozycja E-Taryfy, dopracowana koncepcyjnie i legislacyjnie przez Grupę Roboczą ds. Infrastruktury Ogólnodostępnej. Zgodnie z zapowiedzią Rządu, E-Taryfa zostanie wkrótce wdrożona do polskiego prawa. Mamy podobnie ambitne zamiary wspierania Rządu w rozwijaniu regulacji wodorowych” – dodaje Maciej Mazur, PSPA.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: