Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Wszystko o dopłatach do samochodów elektrycznych

Dzień przed uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie do zakupu samochodów elektrycznych, NFOŚiGW oraz PSPA zapraszają na otwarty webinar, podczas którego omówione zostaną wszystkie szczegóły programów „Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber”. Eksperci odpowiedzą na pytania mediów i potencjalnych beneficjentów.

Już najbliższy piątek, 26 czerwca br. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu samochodów elektrycznych w ramach trzech programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień wcześniej, w czwartek 25 czerwca br. w godz. 13.00-14.30, NFOŚiGW oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych organizują otwarty webinar, podczas którego omówione zostaną wszelkie szczegóły nowo ogłoszonych programów.

Na dopłaty do zakupu pojazdów elektrycznych mogą liczyć adresaci takich instrumentów, jak „Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)”, „Koliber – taxi dobre dla klimatu – pilotaż” oraz „eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)”. W ramach nowo ogłoszonych instrumentów, NFOŚiGW zamierza dofinansować łącznie zakup 4 000 pojazdów elektrycznych. Łączny budżet programu „Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)” wyniesie 37,5 mln zł. Dofinasowaniem został objęty zakup całkowicie elektrycznego (BEV), fabrycznie nowego samochodu osobowego kategorii M1. Nabywane pojazdy nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. Ponadto nie mogą zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 26.06.2020 do 31.07.2020, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji. Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji. Jej maksymalna wysokość to 18 750 zł lub do 15% kosztów kwalifikowanych. Ministerstwo Klimatu ujawniło również górny limit cenowy pojazdu objętego wsparciem. Jego wysokość ustalono na 125 tys. zł.

Kolejny z programów NFOŚiGW – „Koliber – taxi dobre dla klimatu – pilotaż” – jest dedykowany taksówkarzom. Budżet w tym przypadku wynosi 40 mln zł. Wsparcie obejmuje zakup lub leasing nowych pojazdów elektrycznych (BEV) kategorii M1 oraz zakup lub montaż punktu ładowania o mocy do 22 kW. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji (do 20% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 25 tys. zł) lub pożyczek (do 100% kosztów kwalifikowanych). Maksymalny koszt kwalifikowany zakupu lub leasingu jednego pojazdu elektrycznego wraz z kosztem zakupu i montażu jednego punktu ładowania nie może przekroczyć 150 000 zł. W przypadku beneficjenta, który nie zdecyduje się na zakup ładowarki, wskazana wyżej kwota stanowi cenę maksymalną dotowanego samochodu elektrycznego.

Górny limit cenowy nie obowiązuje w przypadku wsparcia zakupu lub leasingu elektrycznych pojazdów dostawczych kategorii N1. NFOŚiGW zamierza dofinansowywać ich nabycie w ramach programu „eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)”. Oprócz zakupu pojazdów, również i ten instrument przewiduje dotacje na nabycie punktu ładowania o mocy 22 kW. Budżet programu ustalono na 70 mln zł. Maksymalna dotacja przy zakupie lub leasingu elektrycznego vana wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 70 000 zł.

Zarejestruj się!

Webinar organizowany przez PSPA i NFOŚiGW 25 czerwca br. w godz. 13.00-14.30 ma charakter otwarty. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja na webinar dostępna jest pod linkiem Centrum Kompetencyjnego PSPA: https://ckpspa.clickmeeting.pl/zasady-naboru-wnioskow-do-programow-zielony-samochod-evan-koliber-/register. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, dziennikarzy, reprezentantów branży e-mobility oraz potencjalnych beneficjentów.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: