Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Wodór w transporcie – niemieckie doświadczenia, polskie dążenia

Rząd Niemiec przyjął Krajową strategię wodorową. O tym, jakie wnioski płyną z tego dla Polski, która pracuje nad podobnym dokumentem, porozmawiają przedstawiciele administracji rządowej Polski i Niemiec oraz eksperci. PSPA oraz Ambasada Republiki Federalnej Niemiec zapraszają na otwarty webinar poświęcony technologiom wodorowym w transporcie.

Polski rząd pracuje nad strategicznym dokumentem dotyczącym budowania gospodarki wodorowej. Znajdzie się w nim zobowiązanie do rozwijania transportu opartego na ogniwach paliwowych. 10 czerwca br. podobną strategię przyjęły Niemcy (niem. Nationale Wasserstoffstrategie). Dokument zawiera kierunki, wytyczne i narzędzia wsparcia rządowej polityki na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Niemczech. Celem strategii jest stworzenie dogodnych warunków do inwestowania przez sektor prywatny w wytwarzanie, transport i wykorzystywanie bezemisyjnego wodoru w celu dekarbonizacji kolejnych gałęzi gospodarki.

O tym, jakie zmiany czekają niemiecki rynek wodoru i co z doświadczeń niemieckich może zaczerpnąć Polska, dowiemy się podczas webinaru „Paving the way for hydrogen-based transport. Lessons learned from Germany’s experience”, organizowanego przez PSPA oraz Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec, który odbędzie się już 24 czerwca o godz. 10.00.

Gościem webinarium będzie Dyrektor Departamentu Wydajność i Ciepło w Przemyśle i Gospodarstwach Domowych oraz Zrównoważona Mobilność w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Energii, pan Ulrich Benterbusch. Wiedzą i doświadczeniem płynącym z wieloletniej praktyki przy współtworzeniu projektów wodorowych podzielą się z także dwaj inni eksperci z Niemiec. Dr Roman Buss z Renewables Academy (RENAC) opowie o wodorze i zaletach tej technologii, a Jan Michalski z Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH weźmie na warsztat konkretne projekty oraz infrastrukturę tankowania wodoru i perspektywy jej rozwoju. W webinarium będzie uczestniczył także Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Klimatu.

– Wydarzenie wpisuje się w nurt działań prowadzonych aktywnie przez PSPA na rzecz rozwoju transportu opartego na wodorze w naszym kraju. W ramach programu promocji rozwoju rynku wodoru w transporcie w Polsce realizowany będzie szeroki zakres działań, w tym m.in. otwartych webinarów. Planowane jest prowadzenie projektów demonstracyjnych, badań rynku oraz komercyjnych szkoleń specjalistycznych, a także organizacja konferencji „Hydrogen Day” – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Od kwietnia br. PSPA wraz TÜV SÜD Polska prowadzi także Grupę Roboczą ds. Technologii Wodorowych, której podstawowym celem jest przygotowanie gruntu prawnego pod rozwój transportu opartego na wodorze w warunkach polskich. Grupa stanowi rozszerzenie projektu „Biała Księga Elektromobilności”.

– W jego ramach wypracowano katalog postulatów stanowiących odpowiedź na bariery spowalniające rozwój rynku pojazdów bateryjnych w Polsce. Teraz analogiczne działania realizujemy w zakresie wodoru, mapując wszystkie bariery stojące na drodze rozwoju tej technologii. Dzisiaj w Polsce zarejestrowany jest tylko jeden pojazd samochodowy o napędzie wodorowym (FCEV), a infrastruktura przeznaczona do tankowania wodoru praktycznie nie istnieje – dodaje Maciej Mazur.

Warto w tym kontekście pamiętać, że mocny sygnał płynie od Komisji Europejskiej, która w grudniu 2019 r. opublikowała komunikat w sprawie Nowego Zielonego Ładu – zrównoważonej gospodarki unijnej. Bezemisyjna mobilność ma stać się podstawą transportu w całej UE. O tym, jak ten cel i narzędzia jego realizacji widzą Niemcy, przekonamy się już w tę środę. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Rejestracja na webinar dostępna jest pod linkiem Centrum Kompetencyjnego PSPA: https://ckpspa.clickmeeting.pl/paving-the-way-for-hydrogen-based-transport-lessons-learned-from-germany-s-experience/register?_ga=2.50183334.1096124285.1592222914-1217263069.1591086567

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: