Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

PSPA zgłosiło emoji samochodu elektrycznego do Unicode [PL/ENG]

Emoji samochodu elektrycznego i stacji ładowania w każdym telefonie i komunikatorze internetowym. Chce tego największa organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności w Polsce i regionie CEE. PSPA zgłosiło propozycje nowych piktogramów do Unicode Consortium, organizacji zajmującej się standaryzacją znaków. Nowe emoji mają promować zeroemisyjną mobilność na świecie.

Z emoji korzystają codziennie miliardy ludzi na całym świecie. Proste obrazki graficzne pomagają w szybkim przekazywaniu treści i emocji. Umieszczamy je w wiadomościach tekstowych, które przesyłamy za pomocą komunikatorów typu Messenger czy WhatsApp, ale także w smsach, mailach i postach mediów społecznościowych. Z emoji korzysta większość platform, takich jak Apple, Google, Microsoft, Facebook czy Samsung. Istnieją różne kategorie symboli, w tym wyrazy twarzy, przedmioty, miejsca, zwierzęta, pojazdy czy wykonywane czynności.

Procedura zgłoszeniowa nowych emoji jest ściśle sformalizowana i opiera się na projekcie graficznym, analizie trendów w Internecie oraz uzasadnieniu. Wniosek składa się Unicode Consortium, organizacji zrzeszającej najpopularniejsze komunikatory internetowe i firmy IT na świecie, rozwijającej wspólny system kodowania znaków. Jest ona jednocześnie głównym organem zajmujący się standaryzacją znaków na arenie międzynarodowej.

– Jeżeli emoji samochodu elektrycznego i stacji ładowania, które zgłosiło PSPA, przejdzie pozytywnie weryfikację, znaki będą dostępne dla ponad 3,5 mld użytkowników smartfonów i ponad 4,5 mld użytkowników Internetu na całym świecie – mówi Łukasz Witkowski, Dyrektor Operacyjny Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Innowacyjne technologie mogą przeciwdziałać zmianom klimatycznym, pod warunkiem, że człowiek będzie je na odpowiednią skalę wykorzystywał. Do tego potrzebna jest ich promocja. Taki cel, według PSPA, ma inicjatywa zgłoszenia emoji samochodu elektrycznego i stacji ładowania do UNICODE.

– Dzięki nowym znakom, każdy z nas, w łatwy sposób będzie mógł podkreślać swoje wsparcie dla zeroemisyjnych technologii w transporcie, dając wyraz swojej odpowiedzialności społecznej i troski o środowisko naturalne – uważa Maciej Mazur, Wiceprezes The European Association for Electromobility (AVERE), a zarazem Dyrektor Zarządzający PSPA.

Najnowszych emoji, po pozytywnej weryfikacji, możemy się spodziewać wraz z wprowadzeniem UNICODE 14.0, co oznacza, że najwcześniej grafiki samochodu elektrycznego i stacji ładowania mogą pojawić się w repozytorium Unikodu i będą dostępne do użycia w drugiej połowie przyszłego roku.


***

Polish industry organization proposes EV emojis to Unicode

Emojis of an electric vehicle and charging station on every smartphone and instant messenger: this is what the largest industry organization developing the electromobility market in Poland and the CEE region is after. The PSPA has submitted proposals of new pictograms to the Unicode Consortium, which is an organization responsible for standardizing signage. The new emojis aim to promote global zero-emission mobility.

Emojis are used daily by billions of people around the world. Simple pictograms help to quickly convey content or emotions. We like to put them in Messenger or WhatsApp messages, as well as in text messages, emails, and social media posts. Most platforms such as Apple, Google, Microsoft, Facebook, and Samsung use emojis. They are divided into various categories of symbols, such as facial expressions, objects, places, animals, vehicles, and activities.

The application procedure to introduce new emojis is quite formalized and requires a graphic design, internet trends analysis, and justification. An application has to be submitted to the Unicode Consortium, which is an organization that brings the most popular global instant messaging and IT companies together and develops a common coding system for characters. At the same time, the Unicode Consortium is the main body to deal with signage standardization internationally.

“The new pictograms will enable us to easily emphasize our support for zero-emission technologies in transport. They will also express our social responsibility and concern for the natural environment.” – says Maciej Mazur, Vice President of the European Association for Electromobility (AVERE) and Managing Director at the Polish Alternative Fuels Association (PSPA).

Innovative technologies can help fight climate change, provided that people use them on an appropriate scale. To do so, they need to be popularized and promoted, which is the aim behind our initiative of submitting to UNICODE the emojis of an electric vehicle and charging station.

“If the emojis of an electric car and charging station which the PSPA has put forward make it through the verification process, they will become available to more than 3.5 billion smartphone users and more than 4.5 billion Internet users worldwide.” – says Łukasz Witkowski, Operations Director at the Polish Alternative Fuels Association (PSPA).

Once they have been positively verified, the new emojis can be expected to become available along with the introduction of UNICODE 14.0. So, the ideograms denoting an electric vehicle and charging station are likely to be part of the Unicode repository and become available to users in the second half of 2021.

 

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: