Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Polish EV Outlook 2020 już dostępny!

Jedyna na rynku, kompleksowa analiza sektora elektromobilności w Polsce, już dostępna!

Czym jest Polish EV Outlook 2020?

  • To wiodąca publikacja polskiego rynku elektromobilności, kluczowa dla planowania i prognozowania biznesowego. Agregowane i przetwarzane przez wiele miesięcy dane, które PSPA udostępnia uczestnikom rynku, pozwalają na wielowymiarową analizę sektora na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym.
  • To nie tylko 200 stron szczegółowych informacji, dotyczących polskiego rynku elektromobilności – niezwykle obszerna i różnorodna ilość danych, przetworzona w kilkaset wykresów, grafik i opisów – ale także narzędzia do jego analizy. Efekt kilku miesięcy pracy zespołu badaczy i researcherów PSPA, wspartych przez zewnętrznych konsultantów.
  • Polish EV Outlook to przede wszystkim unikalny, niedostępny w żadnym innym źródle, rzetelny i precyzyjny obraz rynku infrastruktury ładowania w Polsce. To także pogłębione dane i statystyki IBRM SAMAR dotyczące pojazdów elektrycznych, które przedstawiamy na wielu poziomach szczegółowości i licznych zakresach tematycznych.
  • W raporcie prezentujemy także dokładną analizę obowiązującego stanu prawnego, wraz z możliwymi zmianami, wariantowe prognozy rozwoju rynku e-mobility w Polsce, symulowane na modelach z uwzględnieniem wielu zmiennych, a także plany i zapowiedzi podmiotów aktywnych w obszarze zero- i niskoemisyjnego transportu w Polsce.

Dla kogo jest Polish EV Outlook 2020?

  • To narzędzie dla firm – ekspertów, praktyków i liderów nowej mobilności, ale także podmiotów poszukujących w tej kategorii swoich szans, którzy muszą mieć dostęp do rzetelnego obrazu rynku.
  • Kierujemy je do kadry zarządzającej, inwestorów, analityków i pracowników biur strategii, pracowników działów sprzedaży, marketingu, public relations i innych. Odbiorcą Raportu jest także administracja lokalna i centralna.
  • Polish EV Outlook to jedyny tego typu zbiór danych, dostępny na polskim rynku, z którego mogą korzystać klienci biznesowi i instytucjonalni. Elektromobilność oddziałuje bowiem niemal na każdy segment rynku, a większość podmiotów funkcjonuje w oparciu albo na styku z elektromobilnością.
  • Naturalnie należy do niego sektor motoryzacyjny i infrastrukturalny, ale także firmy produkcyjne, usługowe, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe i branże, takie jak np. TSL. Wszystkie te podmioty potrzebują dostępu do sprawdzonych informacji.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2020?

Dostęp do Raportu jest płatny.

W tym celu prosimy o kontakt:

Wojciech Jakubczak
M: wojciech.jakubczak@psnm.org
T: 0048 790 021 495

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: