Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Podsumowanie Global e-Mobility Forum 2020

Global e-Mobility Forum to jedna z największych konferencji na świecie poświęcona elektromobilności. Udział w niej wzięło 52 prelegentów z 22 krajów, wysokich przedstawicieli UE, UN, UNFCCC, ministrów, przedstawicieli nauki i biznesu z całego świata. Jak rozwój elektromobilności widzą reprezentanci takich krajów, jak Wielka Brytania, Szwecja, Szwajcaria, Grecja, Portugalia, Czechy, Egipt i wielu innych.

Początki Global e-Mobility Forum 2020 sięgają 2018 r., kiedy to podczas 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu w Katowicach podpisano Deklarację Driving Change Together Katowice Partnership for e-Mobility. Od 2019 r. wydarzenie odbywa się w formie corocznych forum. Tegoroczna edycja, zorganizowana przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy) oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, tak jak przed rokiem, zgromadziła kilkuset polskich i zagranicznych przedstawicieli administracji unijnej i państwowej, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, ekspertów i praktyków rynku z całego świata. W tym roku uczestnicy spotkali się jednak w formule online. Konferencję zainaugurował Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska, który podkreślił kluczową rolę elektromobilności w kontekście zrównoważonego rozwoju.

UE na drodze do zerowej emisji

We wrześniu bieżącego roku liczba rejestracji pojazdów zelektryfikowanych w Europie po raz pierwszy przekroczyła liczbę rejestracji pojazdów z silnikiem Diesla. To bardzo ważny moment w historii motoryzacji, który dobitnie pokazuje, że elektromobilność to nie chwilowy trend. Badania wskazują, że w 2023 roku na światowych drogach będzie jeździło ok. 54 mln aut elektrycznych – mówił Michał Kurtyka. Minister zaznaczył, że transformacja sektora motoryzacyjnego odbywa się tu i teraz. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że świat naprawdę się zmienia, a kolejne bastiony konwencjonalnej motoryzacji przełączają się na elektromobilność. Zeroemisyjna technologia to droga do neutralności klimatycznej w sektorze transportu.

Podczas inauguracji Global e-Mobility Forum wystąpiła także Adina Vălean, unijna Komisarz ds. Transportu, która potwierdziła, że elektromobilność stanowi podstawę realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Jednocześnie Unia Europejska zamierza wprowadzić regulacje prawne przyspieszające tempo rozwoju zeroemisyjnego transportu.

Celem Unii Europejskiej jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. Żeby osiągnąć ten cel, 20 proc. floty samochodów osobowych i 1 proc. ciężarowych muszą stanowić pojazdy o zerowej emisji – powiedziała Adina Vălean.

Europejski Zielony Ład wyznacza również ambitne cele w zakresie infrastruktury ładowania. Do 2025 r. sieć ładowarek w Unii Europejskiej obejmie milion publicznie dostępnych punktów ładowania. Z symulacji wynika, że ta liczba do 2030 roku wzrośnie do co najmniej 3 milionów. W związku z tymi ambitnymi celami, zaproponujemy przegląd dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Musimy przyspieszyć wdrażanie w całej UE w pełni interoperacyjnej infrastruktury ładowania nie tylko samochodów osobowych, ale także pojazdów ciężarowych.

Ovais Sarmad, Zastępca Sekretarza Wykonawczego United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), zwrócił uwagę, że rozwój elektromobilności niesie ze sobą nie tylko pozytywne skutki ekologiczne, ale i gospodarcze.

W związku z tym, że ponad 90 proc. energii nadal pochodzi z paliw kopalnych, zdecydowanie zdajemy sobie sprawę, że sektor transportu wymaga dekarbonizacji. Na szczęście jedno z kluczowych rozwiązań osiągnięcia zerowej emisji w transporcie, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na świecie, jest już gotowe dzięki pojazdom elektrycznym. Kolejną dobrą wiadomością jest to, że każde miejsce pracy, które istnieje obecnie u tradycyjnych producentów samochodów, zostanie zastąpione nowymi stanowiskami w branży elektromobilności – powiedział Ovais Sarmad.

Dekada elektromobilności i rok 2020 jako katalizator pozytywnych zmian w zakresie korzystania z czystego transportu, a także Zielony Ład i planowana odbudowa gospodarcza po COVID-19 były głównym tematem Ministerialnego Round Table, który miał miejsce bezpośrednio po oficjalnym otwarciu wydarzenia. Debatę moderował Minister Klimatu i Środowiska, Michał Kurtyka.

Przedstawiciele rządów o elektromobilności

Z jednej strony rosnąca świadomość społeczna, sprzyjająca przechodzeniu na czysty transport. Z drugiej – pandemia COVID-19, która przyniosła straty dla sektora motoryzacyjnego. Pytanie o plany i perspektywy na następną dekadę otworzyło pierwszą część debaty.

Dwa lata temu, podczas COP24, Polska i Wielka Brytania uruchomiły inicjatywę Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility. Cieszę się, że Polska kontynuuje wysiłki w tym zakresie i łączy kraje w działaniach na rzecz elektromobilności. Musimy zwiększyć nasze starania w zakresie przejścia do zeroemisyjnego transportu. Wielka Brytania jest gotowa. Wczoraj Boris Johnson ogłosił, że data odejścia od samochodów spalinowych będzie przyspieszona z 2040 do 2030 r. – stwierdził Nadim Zahawi, Minister ds. Biznesu i Przemysłu Wielkiej Brytanii.

W Szwecji decyzje wobec branży motoryzacyjnej będą miały równie duże znaczenie dla środowiska.

W ciągu najbliższych 25 lat emisje z sektora transportu w naszym kraju mają zostać zredukowane do zera. W naszej ocenie, ważne jest stworzenie zrównoważonego przemysłu bateryjnego na poziomie całej UE – powiedział Emil Högberg, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji.

Ukraińska elektromobilność rozwija się bardzo dobrze. Oczekujemy, że w kolejnych latach na drogach przybędzie 50-60 tys. nowych pojazdów elektrycznych. Przykładamy szczególną wagę do rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego, wdrożyliśmy m.in. dedykowany program w tym zakresie dla 20 miast – dodał Vladyslav Kryklii, Minister Infrastruktury Ukrainy.

Electric Mobility Roadmap 2022 to plan, który zakłada osiągnięcie 50% floty elektrycznej w 2022 roku w Szwajcarii. – Rozwijamy infrastrukturę szybkiego ładowania. Inwestujemy w mobilność wodorową w obszarze transportu ciężkiego. Dzisiaj Szwajcaria dołącza do inicjatywy Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility – ujawnił Benoît Revaz, Sekretarz stanu w Federalnym Urzędzie ds. Energii Szwajcarii. Podczas Global e-Mobility Forum 2020, oprócz Szwajcarii do inicjatywy Driving Change Together, zainicjowanej podczas COP 24 w Katowicach, dołączyły również Rumunia i Holandia.

Co po Covid-19?

Zielony Ład i planowane wsparcie odbudowy po pandemii kładą nacisk na elektromobilność w zakresie realizacji celów UE związanych z sektorem transportu. Minister Michał Kurtyka zwrócił się do przedstawicieli rządów Grecji, Portugalii i Czech z pytaniem, w jaki sposób planują wspierać zeroemisyjną transformację transportu w nadchodzących latach.

Grecja postawiła sobie bardzo ambitne cele energetyczne i klimatyczne na nadchodzące lata i szczegółowe cele na kolejnych 10 lat w zakresie czystego transportu. W 2030 roku 30% nowo rejestrowanych samochodów  będzie musiało być wyposażonych w napęd elektryczny. Parę miesięcy temu w Grecji przyjęto po raz pierwszy ramy regulacyjne dotyczące elektromobilności – ujawniła Alexandra Sdoukou, Sekretarz Generalny w Ministerstwie Środowiska i Energii Grecji.

Portugalia przyjęła ostatnio narodową strategię na rzecz wodoru, a dekarbonizacja transportu stanowi cel, który w przeważającej mierze przyczyni się do wykorzystania tego paliwa. Uzupełniającą rolę będzie pełnił transport oparty na biopaliwach – dodał João Pedro Matos Fernandes, Minister Środowiska i Działań Klimatycznych Portugalii.

Republika Czech dąży do redukcji emisji w transporcie drogowym oraz do wzrostu liczby pojazdów elektrycznych. W celu wsparcia realizacji tego planu korzystamy ze środków państwowych. Kluczowymi obszarami dofinansowania są transport publiczny oraz infrastruktura ładowania – podkreślił Edurad Muricky, Wiceminister Przemysłu i Handlu Czech.

W ostatniej części debaty Minister Michał Kurtyka podkreślił, że ekosystem elektromobilności jest otwarty na nowe modele biznesowe i zaangażowanie firm z krajów, które dotychczas nie traktowały rynku motoryzacyjnego jako centrum polityki gospodarczej. Minister zapytał przedstawicieli Egiptu, Andory i Palestyny, co mają do zaoferowania ekosystemie zeroemisyjnego transportu.

Egipt przykłada wielką wagę do wdrażania zeroemisyjnych technologii w transporcie. W tym celu angażujemy się w różne partnerstwa. Widzimy sens w stopniowej transformacji, przebiegającej z wykorzystaniem wsparcia instytucjonalnego, mechanizmów finansowych i przy silnym ukierunkowaniu politycznym – powiedziała Yasmin Fouad, Minister Środowiska Egiptu.

Andora to mały kraj. Nasza flota liczy 90 000 samochodów – to więcej niż wszystkich mieszkańców kraju, a z uwagi na brak lotniska turyści również przyjeżdżają wyłącznie samochodami. Andora zamierza rozwijać elektromobilność zasilaną czystą energią – dodał Jordi Gallardo Fernàndez, Minister Prezydencji, Gospodarki i Finansów Andory.

Palestyna ostatnio wzmocniła wysiłki na rzecz kreowania polityki wspierającej rozwój elektromobilności. Na terenie całego kraju powstaje coraz więcej stacji ładowania – powiedział Jameel Mtour, przewodniczący Urzędu ds. Jakości Środowiska Palestyny.

Stolicą elektromobilności jest dziś Warszawa, skąd zdalnie łączymy się z uczestnikami Forum z całego świata  – powiedziała Agnieszka Ragin – Kierownik Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, Zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego ds. Zmian Klimatu i Współpracy Międzynarodowej. –  Wszyscy powinni pamiętać, że każda podróż ma znaczenie dla środowiska i klimatu. Wydarzenia takie, jak Global e-Mobility Forum są bardzo istotne dla intensyfikacji współpracy międzynarodowej i wymiany dobrych praktyk w zakresie transportu – powiedziała Agnieszka Ragin.

Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, wiceprezydent The European Association for Electromobility (AVERE), zwracając się do uczestników Forum, odniósł się do obecnej sytuacji związanej z pandemią.

COVID-19 spowodował, że przez ostatnie miesiące świat bardzo się zmienił. Ale dobrą wiadomością jest to, że wbrew przeciwnościom losu możemy się spotkać w wersji online – powiedział Maciej Mazur. – Rozwój zeroemisyjnych technologii w transporcie jest kluczowy do realizacji celu, którym jest neutralność klimatyczna. Musimy wyznaczyć nowe kierunki dla administracji publicznej i całej branży, ale także rozwijać międzynarodową społeczność na rzecz elektromobilności. Dlatego stworzyliśmy Globalne Forum Elektromobilności – zaznaczył Dyrektor Zarządzający PSPA.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: