Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Nowy pakiet wsparcia polskiej elektromobilności

Ministerstwo Klimatu przygotowało pakiet 26 programów mających na celu wsparcie zielonych inwestycji. Zapowiadany budżet wyniesie ok. 10 mld zł. Jednym z obszarów, które obejmie dofinansowanie, jest elektromobilność. Dotacje lub pożyczki zostaną przeznaczone m.in. na zakup samochodów elektrycznych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego, a także inwestycje w infrastrukturę ładowania elektryczne taksówki, vany oraz autobusy.

Rząd ujawnił, że w ramach zapowiedzianego pakietu zamierza przeznaczyć prawie 140 mln zł na wsparcie zakupu samochodów elektrycznych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. 37,5 mln zł zarezerwowane na te cel ma pochodzić ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Według zamierzeń rządu, program umożliwi wprowadzenie na drogi co najmniej 2 tysięcy nowych, osobowych samochodów elektrycznych. Okres realizacji programu ma przypadać na lata 2020-2022. Co więcej, planowane jest rozszerzenie wsparcia poprzez wykorzystanie dodatkowych 100 mln zł ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Według planów Ministerstwa Klimatu, umożliwi to dofinansowanie zakupu co najmniej 5,3 tys. kolejnych samochodów elektrycznych.

90 mln zł ma być zarezerwowane na wsparcie zakupu EV przez przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego. Taka kwota ma przyczynić się do zarejestrowania ponad 3,6 tys. elektrycznych samochodów osobowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej. Wysokość dotacji wyniesie do 20% kosztów kwalifikowanych – maksymalnie 25 tys. zł. Górny limit cenowy pojazdu objętego wsparcie ma wynieść 150 tys. zł. Okres realizacji programu będzie przypadał na lata 2020-2025.

Przedsiębiorcy otrzymają też dofinansowanie w przypadku inwestycji w zelektryfikowane vany. Rząd zamierza przeznaczyć 70 mln zł na wsparcie zakupu 1000 elektrycznych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Program w tym obszarze kierowany jest do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców. Wysokość dotacji wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych – maksymalnie 70 000 zł. Ministerstwo Klimatu przewiduje również wsparcie w formie pożyczek.

Jednym z elementów zapowiedzianego pakietu jest również program „Koliber”. Według planów Ministerstwa Klimatu, 40 mln zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie zakupu tysiąca elektrycznych taksówek oraz tysiąca naściennych stacji ładowania typu wall box. Program skierowany jest do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, posiadających licencję na przewóz osób w transporcie drogowym. Beneficjenci będą mogli otrzymać dotację do 20% kosztów zakupu pojazdu. Jej maksymalna wysokość wyniesie 25 tys. zł. Maksymalna cena nabywanego pojazdu elektrycznego objętego wsparciem nie będzie mogła przekroczyć 150 tys. zł. Również i w tym przypadku czas realizacji programu przewidziano na lata 2020-2025. 

Z kolei w latach 2021-2025 rząd zamierza wspierać rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Na ten cel zostanie przeznaczone 165 mln zł. W konsekwencji ma powstać co najmniej 5 tys. punktów ładowania (w tym huby i stacje ładowania dla transportu publicznego). Program kierowany jest zarówno do przedsiębiorców, jak i jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto, rząd zamierza przeznaczyć 70 mln zł na przedsiębiorców w obszarze rozwoju produkcji podzespołów (komponentów), usług towarzyszących oraz infrastruktury ładowania do pojazdów elektrycznych i wodorowych. Dofinansowaniem ma zostać objętych 300 przedsiębiorstw wprowadzających tzw. „nowy produkt”. Również i ten program będzie realizowany w latach 2020-2025.

Na dotacje będzie mógł liczyć również sektor zbiorowego transportu publicznego. 300 mln zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie zakupu 300 autobusów elektrycznych oraz 75 dwustanowiskowych stacji ładowania. Wsparcie otrzymają jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, które podpisały umowę w tym przedmiocie z jednostką samorządu terytorialnego. Beneficjenci otrzymają dotacje w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych lub pożyczki w kwocie obejmującej 100% kosztów kwalifikowanych. Okres wsparcia w tym obszarze ma zostać podzielony na dwa etapy. Pierwszy obejmie lata 2020-2025, zaś drugi – lata 2025-2030.

Z kolei już na początku czerwca zapowiedziano kontynuację realizowanego przez NFOŚiGW programu „Kangur”. 60 mln zł zostanie przeznaczone na zakup 40 elektrycznych autobusów szkolnych. Beneficjentami „Kangura” będą gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. W tym przypadku dofinansowanie w formie dotacji może wynieść maksymalnie do 95% kosztów kwalifikowanych. Wysokość wsparcia jest zależna od wielkości gminy oraz wysokości dochodów na jednego mieszkańca. W przypadku pożyczki dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych „Kangur” ma być realizowany w latach 2020-2023.

Zdaniem Ministra Klimatu Michała Kurtyki, który zaprezentował założenia rządowego pakietu, planowany system wsparcia pozwoli wygenerować inwestycje o łącznej wartości przekraczającej 20 mld zł.

 

 

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: