Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Liderzy rynku e-mobility z apelem do KE

Europejska branża elektromobilności zaapelowała do Komisji Europejskiej o zintensyfikowanie wysiłków na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu. Według PSPA, jednego z sygnatariuszy listu, elektromobilność powinna się znaleźć w centrum europejskiego planu ratunkowego po COVID-19.

Objęcie priorytetem finansowego wsparcia rynku samochodów elektrycznych, wzrost nakładów na rozbudowę infrastruktury ładowania oraz wprowadzenie dodatkowych instrumentów wspomagających elektromobilność, takich jak zwolnienie z VAT – to postulaty, z którymi europejscy liderzy rynku e-mobility zwrócili się do Komisji Europejskiej. List otwarty w tej sprawie podpisały m.in. takie podmioty jak Avere, największa i najstarsza organizacja branżowa kreująca rynek elektromobilności w Europie, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), norweskie stowarzyszenie Elbil, Ikea, Fastned (jeden z największych operatorów ultraszybkich stacji ładowania w Europie), LeasePlan, Unilever czy fundacja Transport & Environment. Wśród sygnatariuszy znalazły się ponadto organizacje branżowe i przedsiębiorstwa sektora e-mobility z Belgii, Bułgarii, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Autorzy apelu podkreślili, że z zadowoleniem przyjęli zobowiązanie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen do „wzmocnienia gospodarek poprzez skoncentrowanie się na wspólnych priorytetach, takich jak Europejski Zielony Ład” oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego, stanowiącą, że warty 2 bln euro plan naprawy gospodarczej powinien się skoncentrować wokół postanowień Green Deal. Przedstawiciele branży zaznaczyli przy tym, że wspieranie zrównoważonego transportu, a w szczególności elektromobilności, to najskuteczniejszy sposób na osiągnięcie krótko- i długoterminowych celów w zakresie klimatu i redukcji emisji CO2, przy jednoczesnym, znacznym ograniczeniu toksycznych zanieczyszczeń powietrza.

Branża wezwała także Komisję Europejską do zapewnienia, że wsparcie finansowe elektromobilności będzie traktowane jako priorytet. W obliczu pandemii COVID-19 to konieczny warunek dla zachowania wysokiej dynamiki wzrostu rynku samochodów elektrycznych. Jednocześnie sygnatariusze listu zaapelowali, żeby Komisja przygotowała wytyczne dla państw członkowskich uniemożliwiające dofinansowanie starszych, nieekologicznych technologii oraz rynku pojazdów konwencjonalnych. Subsydiowanie mobilności opartej na paliwach kopalnych stwarza ryzyko opóźnienia realizacji kluczowych założeń Green Deal i transformacji w europejskim sektorze transportu. Branża podkreśliła, że szczególne ważne jest wspieranie elektromobilności w obszarach, w których jak do tej pory wsparcie było bardzo ograniczone, jak np. segment pojazdów ciężarowych.

Sygnatariusze listu wezwali Komisję Europejską do wdrożenia dodatkowych środków, mogących stanowić impuls dla dalszego rozwoju rynku zrównoważonego transportu. Takim instrumentem mogłoby być np. zwolnienie samochodów elektrycznych z opodatkowania VAT.

– Zwolnienie samochodów elektrycznych z VAT ma potencjał, by stać się przełomowym czynnikiem napędzającym rynek. Obejmie swoim zasięgiem znacznie większą liczbę pojazdów niż dopłaty i inne zachęty natury finansowej wprowadzane w poszczególnych państwach członkowskich, tym bardziej, że niektóre kraje przeznaczają na wsparcie e-mobility stosunkowo ograniczone środki. Wprowadzenie zwolnienia z VAT pozwoli na maksymalizację potencjału unijnego rynku samochodów elektrycznych. Takie zwolnienie obowiązuje m.in. w Norwegii, która jest europejskim liderem elektromobilności. W 2019 r. udział modeli całkowicie elektrycznych na norweskim rynku wyniósł 42,4%, co stanowi absolutny rekord w skali globalnej. Na zwolnienie EV z VAT zdecydowała się również Ukraina. W rezultacie sprzedaż samochodów z napędem elektrycznym wzrosła z 2,7 szt. w 2017 r. do 5,3 szt. w 2018 r. i 7,5 tys. szt. w 2019 r. – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Branża zaapelowała ponadto o zdecydowane zwiększenie nakładów na rozbudowę infrastruktury ładowania. W skali europejskiej, pandemia COVID-19 spowodowała zahamowanie lub opóźnienie wielu inwestycji w tym obszarze. Branża podkreśliła, że wsparcie rozbudowy infrastruktury, m.in. ze środków programów InvestEU oraz „Łącząc Europę”, nie tylko zwiększyłoby sprzedaż samochodów elektrycznych, ale również pozwoliłoby stworzyć wiele nowych miejsc pracy. Co więcej, dostarczenie rynkowi odpowiednich sygnałów inwestycyjnych pomoże dostosować europejską sieć stacji ładowania do zdecydowanego wzrostu liczby pojazdów elektrycznych, który nastąpi w ciągu obecnej dekady.

Zdaniem branży e-mobility, pandemia COVID-19 przyniesie długotrwałe konsekwencje dla światowej gospodarki, jednak odpowiednio sformułowany plan ratunkowy, którego sednem jest transformacja w kierunku „zielonej” mobilności, zapewni, że europejskie firmy wyjdą z kryzysu silniejsze, bardziej ekologiczne i przygotowane na stojące przed nimi wyzwania klimatyczne.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: