Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Druga rocznica ustawy, kolejny rok PSPA

Łukasz Witkowski, PSPA: Parafrazując – nie pytaj, co elektromobilność może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla elektromobilności. Druga rocznica wejścia w życie Ustawy to dobra okazja do tego, żeby podsumować miniony rok w działalności Stowarzyszenia. Oto subiektywny przegląd rzeczy ważnych i ważniejszych dla PSPA w 2019 roku.

 • Przede wszystkim, z dumą możemy poinformować, że PSPA zrzesza dziś już ponad 100 podmiotów z całego łańcucha wartości w elektromobilności. Jesteśmy 3. pod względem liczby podmiotów prawnych organizacją branżową w Europie. Tak liczna reprezentacja pozwala nam działać jeszcze dynamiczniej.
 • Są z nami wiodące marki, koncerny i instytucje, najbardziej aktywne w obszarze zrównoważonego transportu. Infrastruktura ładowania należąca do firm członkowskich PSPA obejmuje 90% całej sieci ogólnodostępnych stacji w Polsce. Mapę naszych interesariuszy tworzy także 30 partnerskich samorządów, które podpisały „Deklarację Miast na rzecz rozwoju elektromobilności”.
 • W ubiegłym roku zrealizowaliśmy ponad 50 projektów, których celem było wsparcie uczestników rynku elektromobilności w Polsce. Średnio raz w tygodniu inicjowaliśmy nowy projekt i angażowaliśmy w jego realizację różne środowiska!
 • Aktywnie zabiegaliśmy m.in. o przyjazne otoczenie prawno-gospodarcze. W 2019 r. opracowaliśmy ponad 50 opinii i stanowisk w ramach realizowanego dialogu branżowego, co przełożyło się na około 500 poprawek podnoszonych w toku konsultacji społecznych.
 • Przy współudziale niemal całej polskiej branży e-mobility, zainicjowaliśmy nasz największy projekt legislacyjny, czyli „Białą Księgę Elektromobilności”. W trakcie 8 miesięcy, we współpracy ze 150 partnerami, wypracowaliśmy ponad 50 postulatów konkretnych zmian w prawie.
 • Biała Księga zostanie przekazana przedstawicielom administracji w trakcie Kongresu MOVE, który już w marcu br. organizujemy wspólnie z MTP w ramach Poznań Motor Show (https://kongresmove.pl). W zeszłym roku targi odwiedziło 150 tys. osób. W kongresie wzięło udział 400 przedstawicieli branży – liderów, ekspertów i entuzjastów elektromobilności.
 • Ponad 500 uczestników wzięło natomiast udział w organizowanym przez PSPA Kongresie Nowej Mobilności w Lublinie (https://kongresnowejmobilnosci.pl). Był to największy w Polsce, dwudniowy warsztat dla samorządów, w całości poświęconym elektromobilności. W sumie obradowaliśmy 24 godziny! W tym roku KNM będzie jeszcze bardziej „praktyczny”.
 • W listopadzie ubr., na stadionie PGE Narodowy w Warszawie, z polską Prezydencją 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu oraz Ministerstwem Klimatu, współorganizowaliśmy międzynarodową konferencję wysokiego szczebla Global e-Mobility Forum (https://globalemobilityforum.com).
 • Wcześniej, w Światowym Centrum Konferencyjnym w niemieckim Bonn, współorganizowaliśmy z The European Association for Electromobility konferencję „Driving Change Together”. Wydarzenie poświęcono kwestii znaczenia elektromobilności w kontekście postępujących zmian klimatycznych.
 • Angażowaliśmy się także w wydarzenia tematyczne marek. Zorganizowaliśmy m.in. seminarium Mobility City 2019, podczas którego omawialiśmy rewolucję elektrycznej, współdzielonej i zintegrowanej mobilności w europejskich miastach. W ramach wydarzenia, po raz pierwszy w Polsce, zaprezentowany został autonomiczny pojazd koncepcyjny Renault EZ-GO.
 • W 2019 r., we wszystkich współorganizowanych przez PSPA wydarzeniach, wzięło udział około 5 tys. uczestników. Byliśmy ponadto obecni na ponad 100 wydarzeniach zewnętrznych w Polsce i Europie, odwiedzając w sumie 58 miast. Publicznie rozmawialiśmy o elektromobilności przez 67 godzin.
 • Miniony rok był intensywny także pod kątem działalności wydawniczej. W 2019 roku opublikowaliśmy 22 raporty merytoryczne, w nakładzie 8 tys. egzemplarzy, zapisując ponad 1500 stron publikacji! Nasze raporty – ogólnodostępne i te realizowane na zlecenie, były szeroko komentowane w branży. Według naszych szacunków, ebooki dotarły do 25 tys. odbiorców.
 • „Polish EV Outlook 2019”, „Barometr Nowej Mobilności 2019/2020”, „Katalog pojazdów elektrycznych 2019/2020” – to tylko niektóre z naszych cyklicznych publikacji, które miały premierę w 2019 r. Opisywaliśmy także „Strefy Czystego Transportu”, „Procedurę odbioru stacji ładowania krok po kroku” i dobre praktyki elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego w raporcie „Tak e-bus!”.
 • W ramach „Systemu identyfikacji elektromobilności” zaproponowaliśmy ponad 50 propozycji rozwiązań graficznych, w tym znaków drogowych pionowych i poziomych, dotyczących elektromobilności w Polsce. To punkt wyjścia do stworzenia odpowiedniego systemu informacji i nowelizacji przepisów w tym zakresie. 81 naszych znaków namalowano już na 10 łódzkich buspasach, o łącznej długości 15 km.
 • W ramach pozostałych publikacji zwiększaliśmy świadomość społeczną i przekonywaliśmy Polaków do zalet zeroemisyjnych technologii w transporcie. Taki cel postawiliśmy m.in. przed bogato ilustrowanym „Kompendium elektromobilności”. Promowaliśmy także polski potencjał na arenie międzynarodowej, wydając raport „Poland drives e-mobility”.
 • W minionym roku zrealizowaliśmy 2 duże projekty pilotażowe – „Misja Zerowa Emisja” (http://misjazerowaemisja.pl) oraz „Flota z energią” (http://flotazenergia.pl). Przez kilka tygodni badaliśmy całkowite koszty posiadania (TCO) elektrycznych i konwencjonalnych samochodów dostawczych, w warunkach rzeczywistej eksploatacji. W tym celu przejechaliśmy pojazdami 11 tys. km. Do projektów zaangażowaliśmy 16 partnerów. Powstały 2 obszerne raporty.
 • Realizowaliśmy także badania społeczne, cyklicznie sondując opinie i preferencje Polaków związane z nowymi formami mobilności. W badaniach przeprowadzonych przez PSPA w 2019 r. udział wzięło ponad 10 tys. respondentów. Zadaliśmy w sumie 680 ważnych pytań. Wyniki posłużyły nam do realizacji naszej działalności statutowej.
 • Konsekwentnie realizowaliśmy także naszą misję edukacyjną, inaugurując m.in. ogólnopolski cykl szkoleń dla samorządów „Elektromobilność w praktyce” (http://elektromobilnoscwpraktyce.pl). W ramach pierwszej edycji w 2019 r. przeszkoliliśmy z elektromobilności 1121 polskich urzędników i przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, w aż 23 największych polskich miastach. Zaprezentowaliśmy uczestnikom w sumie 5,8 tys. slajdów! W tym roku ruszyliśmy z 2. edycją szkoleń.
 • W ramach działalności edukacyjnej uczestniczyliśmy także w kilku projektach z wiodącymi ośrodkami akademickimi, m.in. Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Akademią Morską w Szczecinie.
 • W kwietniu ubr., wspólnie z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego, uruchomiliśmy „Licznik Elektromobilności”, dostępny na stronach internetowych organizacji. Dzięki niemu, każdy zainteresowany może się dowiedzieć, ile pojazdów elektrycznych porusza się aktualnie po polskich drogach i ile działa publicznie dostępnych stacji ładowania.
 • W ramach rankingu „Liderzy Elektromobilności” oraz „Global e-Mobility Leader”, w ubiegłym roku wyróżniliśmy podmioty najbardziej zaangażowane w budowę zrównoważonego transportu w Polsce i na świecie. Wcześniej przeanalizowaliśmy dorobek ponad 100 podmiotów w tym zakresie. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
 • W innym rankingu, firmy najbardziej zaangażowane w promocję zrównoważonego transportu w Polsce, za swoją działalność edukacyjną i marketingową, zostały uhonorowane przez Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych nagrodami „e-Mobility Media Awards”.
 • W październiku 2019 r., Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA, został wybrany wiceprezesem AVERE, największej i najstarszej organizacji branżowej związanej z elektromobilnością w Europie. Maciej będzie odpowiadał za projekty wspierające rozwój zrównoważonego transportu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. To szansa dla PSPA i możliwość realizacji projektów o charakterze regionalnym.
 • Organizacje tworzą ludzie, a w PSPA mamy do nich szczególne szczęście. Do naszego zespołu dołączyły w 2019 r. trzy kolejne osoby – Albert Kania, nasz Data Analyst, Asia Makola –  Legal Officer i Jacek Błaszczyński, jako Development Director i szef Centrum Kompetencyjnego PSPA, odpowiedzialny za ofertę szkoleniową organizacji.
 • W minionym roku zmieniliśmy także naszą siedzibę. Centrum Nowej Mobilności przy ul. Fabrycznej 5A, które niedawno zainaugurowało swoją działalność, to nowoczesne, tętniące życiem i otwarte na współpracę miejsce spotkań polskiej branży elektromobilności. Pierwsze wydarzenia już za nami, a CNM zdało egzamin. Aktualnie jesteśmy w procesie montażu własnej stacji ładowania. Zapraszamy!
 • Przebudowaliśmy także Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych (https://orpa.pl). Portal zyskał nowy layout i strukturę. W 2019 r. w serwisie opublikowaliśmy ponad 2,5 tys. artykułów. Redakcja jest w TOP 20 polskich mediów najczęściej piszących o elektromobilności (PSMM).
 • Zespół Obserwatorium zrealizował także wiele projektów contentowych, promujących zrównoważonym transport w Polsce. Redakcja zainicjowała ponadto cykliczny projekt Zero Race (https://zerorace.pl), w ramach którego organizowane są eRajdy samochodami elektrycznymi. Ostatni przebiegał przez 6 państw Europy i liczył 4 tys. km.
 • PSPA było także najbardziej medialną organizacją branżową w ubiegłym roku, uzyskując 1. pozycję w rankingu PSMM w kategoriach: najbardziej medialny lider opinii oraz najbardziej medialna organizacja branżowa. Tylko 50 naszych informacji prasowych wygenerowało niemal tysiąc publikacji dotyczących elektromobilności w polskich mediach. Sukcesywnie rozwijamy także nasze kanały social media, przy okazji dziękując za wszystkie polubienia na Twitterze, Facebooku i polecenia na LinkedIn.

 

W tym roku PSPA ma równie ambitne plany. Wszystkich zainteresowanych rozwojem elektromobilności w Polsce, niezmiennie zapraszamy do współpracy!

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: