Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

PSPA i TÜV SÜD Polska łączą siły w obszarze elektromobilności i wodoru

Aktywną współpracę w zakresie organizacji szkoleń, certyfikacji i ekspertyz technicznych, a także projektów legislacyjnych, w obszarze elektromobilności i ogniw paliwowych, zakłada podpisane pomiędzy PSPA i TÜV SÜD Polska porozumienie o współpracy.

Mieczysław Obiedziński, Prezes Zarządu TÜV SÜD Polska i Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), podpisali umowę o współpracy w formie zdalnej, adekwatnie do bieżącej sytuacji. Przedmiotem umowy jest kompleksowa i szeroko zakrojona współpraca w obszarach dotyczących zarówno działalności komercyjnej, m.in. w zakresie usług i ekspertyz technicznych, realizacji programów szkoleniowych i certyfikacyjnych, jak i w obszarach kreowania i stymulowania rozwoju rynku, poprzez aktywność regulacyjno-legislacyjną, opiniodawczą i edukacyjną.

– Doświadczenie ekspertów TÜV SÜD Polska, wiodącej firmy z obszaru inspekcji bezpieczeństwa, audytów i certyfikacji, będzie miało istotne znaczenie dla przebiegu prac i zbioru rekomendacji, które wypracujemy w ramach powołanej przez PSPA Grupy Roboczej ds. Technologii Wodorowych. Korzystne, stymulujące i prorozwojowe postulaty niezbędnych zmian w obszarze regulacyjnym, wpływające na proces upowszechniania ogniw paliwowych w napędzie pojazdów i wykorzystania wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, zostaną dodane do Białej Księgi Elektromobilności, nad którą pracujemy z branżą od wielu miesięcy – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

– Umowa z PSPA to podjęcie współpracy i zobowiązań wobec ambitnego i poświęconego swojej misji partnera branżowego – mówi Mieczysław Obiedziński, Prezes Zarządu TÜV SÜD Polska. – W zakresie technologii wodorowych, TÜV SÜD oferuje szeroki zakres usług. Wspomagamy producentów, inwestorów, instytucje publiczne, użytkowników instalacji oraz firmy serwisujące. W prace Grupy Roboczej ds. Technologii Wodorowych Białej Księgi wniesiemy wiedzę i doświadczenie. TÜV SÜD posiada udokumentowane, międzynarodowe doświadczenie w zakresie technologii wodorowych.

W ramach porozumienia o współpracy, TÜV SÜD Polska stało się równocześnie oficjalnym „Partnerem Technicznym PSPA”, co w praktyce oznacza połączenie sił eksperckich zarówno w obszarze działalności statutowej organizacji związanej z rozwojem rynku paliw alternatywnych, jak i w obszarze komercyjnym, realizowanym przez obydwa podmioty w ramach szkoleń i usług technicznych oraz ekspertyz. Obie organizacje wykorzystują lub wdrażają narzędzia prezentacyjne i transmisyjne, które pozwalają na realizację projektów szkoleniowych i rozwojowych online dla partnerów i klientów.

– PSPA od lat kreuje rynek elektromobilności w Polsce, torując drogę dla jego rozwoju we wszystkich możliwych obszarach, od inicjatyw legislacyjnych, po projekty szkoleniowe. W ramach Centrum Kompetencyjnego PSPA integrujemy najliczniejszy w Polsce zespół ekspertów i konsultantów elektromobilności. Nasza kadra instruktorów posiada udokumentowaną wiedzą teoretyczną i praktyczną. W ramach szkoleń i seminariów przeszkoliliśmy dziesiątki profesjonalistów – mówi Maciej Mazur. – W obliczu zmian na rynku i transformacji sektora, planujemy wspólnie z TÜV SÜD Polska wyjść wkrótce z innowacyjną ofertą szkoleniową.

– TÜV SÜD współpracuje z czołowymi producentami samochodów i dostawcami oryginalnego sprzętu (OEM) z całego świata, aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalizację procesów. Nasza międzynarodowa obecność to ponad 100 letnie doświadczenie w obszarze motoryzacji i logistyki. Oferujemy naszym klientom wiedzę, doświadczenie i wsparcie na rynku lokalnym, regionalnym i globalnym. Nasi eksperci to doświadczeni audytorzy i rzeczoznawcy. Ich wieloletnia praktyka i doświadczenie pozwalają zapewnić klientom najlepsze rozwiązania. Współpraca z PSPA pozwoli rozszerzyć i wzbogacić naszą wspólną ofertę, dotrzeć do jeszcze szerszego grona klientów – mówi Mieczysław Obiedziński.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: