Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Odbiór stacji ładowania krok po kroku (raport)

PSPA zaprezentowało nowy raport, który w przystępny sposób, krok po kroku, wyjaśnia procedurę odbioru stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Celem opracowania jest ułatwienie i przyspieszenie wdrażania infrastruktury EV w Polsce. 

Rozbudowa stacji ładowania w naszym kraju przebiega w tempie odpowiadającym rozwojowi rynku pojazdów elektrycznych. Na podstawie „Licznika elektromobilności” opracowanego przez PSPA oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, pod koniec sierpnia br. w Polsce funkcjonowało 888 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 264 (30%) z nich stanowiły szybkie stacje DC, zaś pozostałą część wolne ładowarki AC. 

30 lipca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, będące jednym z aktów wykonawczych Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowo wprowadzony akt prawny zawiera odnoszące się do stacji ładowania przepisy regulujące m.in. wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji, rodzaje badań technicznych, sposoby i terminy ich przeprowadzania, dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie ww. badań czy też wysokości opłat wskazane w rozporządzeniu czynności. 

Aby ułatwić zrozumienia aspektów wszystkich związanych z rozporządzeniem Ministra Energii, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych opublikowało raport infograficzny „Procedura odbioru stacji ładowania krok po kroku”, który dostępny jest na stronie organizacji. Zakres opracowania obejmuje informacje podstawowe na temat opisywanego rozporządzenia, dane na temat bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń, informacje o wymaganiach i badaniach technicznych, jak również szczegółowy opis procedury odbioru stacji ładowania. Ponadto, raport zawiera gotowe do wykorzystania wzory formularzy niezbędnych do realizacji kolejnych etapów omawianych procedur.

Mamy nadzieję, że poprzez kompleksowe opisanie postępowania przed Urząd Dozoru Technicznego i przedstawienie zagadnienia za pomocą przejrzystych infografik, prezentowany raport przyczyni się do ułatwienia rozbudowy infrastruktury ładowania, która stanowi niezbędny element rozwoju elektromobilności, warunkujący wzrost liczby samochodów elektrycznych na polskich drogach – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA. 

Raport PSPA jest komplementarny względem opracowania „Stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych”, sporządzonego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Przewodnik UDT oraz Raport PSPA są skierowane do szerokiego grona odbiorców, zarówno operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania czy podmiotów eksploatujących stacje inne niż ogólnodostępne, jak i potencjalnych inwestorów oraz podmiotów budujących i utrzymujących punkty ładowania dla autobusów. W obu opracowaniach znajdują się również informacje przydatne dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę ogólną oraz prawną z zakresu elektromobilności – Andrzej Ziółkowski, Prezes UDT.

Premiera Raportu odbyła się podczas Kongresu Nowej Mobilności, który został zorganizowany przez PSPA. W ramach wydarzenia odbyło się 6 premier raportów, liczne dyskusje w formule okrągłego stołu, expert talks praktyków rynku i posiedzenia grup roboczych. Oprócz paneli i warsztatów, uczestnicy mogli poznawać oblicze nowej mobilności w strefie wystawienniczej oraz Strefie Smart, gdzie wystawione zostało kilkadziesiąt pojazdów nisko- i zeroemisyjnych. Partnerami 24-godzinnego warsztatu skierowanego do polskich samorządów, który zgromadził ponad pół tysiąca urzędników samorządowych i przedstawicieli firm, byli: Volkswagen, PTV Group, Daimler, BMW, Volvo, Toyota, engie, KPMG, Allego, Uber, Santander Leasing, ABB, Nissan, Ekoenergetyka-Polska, Triggo, Alphabet, GO+EAuto i Nexity. Wśród wystawców w strefie smart nie zabrakło taki firm, jak: Garo, Panek S.A., KZŁ Bydgoszcz, Renault, stadtraum, Schunk, Gireve, Wenar, Terberg Matec Polska, Mini-Auta.pl, MPK Lublin oraz Enelion.

 

Raport dostępny jest na stronie PSPA:

https://psnm.org/wp-content/uploads/2020/08/procedura_odbioru_stacji_ladowania_raport_S.pdf

 

Prezentacja raportu odbyła się podczas Kongresu Nowej Mobilności w Lublinie, którego organizatorem było PSPA

 

Przedstawiciele UDT, w trakcie warsztatu, omówili techniczne kwestie związane z procedurą odbioru stacji ładowania

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: