Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Maciej Mazur w zarządzie AVERE

Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA, został wybrany wiceprezesem AVERE, największej europejskiej organizacji branżowej zajmującej się kreowaniem rynku elektromobilności. Będzie wspierał rozwój zrównoważonego transportu w regionie CEE.


AVERE (The European Association for Electromobility) to największa i najstarsza organizacja związana z elektromobilnością w Europie. Zrzesza wiodące organizacje branżowe z takich krajów, jak Norwegia (Norwegian Electric Vehicle Association), Holandia (Nederland elektrisch – Formula E-Team), Hiszpania (AEDIVE), Francja (AVERE-France), Niemcy (Bundesverband Solare Mobilität e.V.) czy Polska (PSPA – Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych). AVERE współtworzy Światowe Stowarzyszenie Pojazdów Elektrycznych (World Electric Vehicle Association – WEVA), wspólnie z Electric Vehicle Association of Asia Pacific – EVAAP (region Azja-Pacyfik) oraz Electric Drive Transportation Association – EDTA (region Ameryki Północnej i Południowej). Organizacja została założona w 1978 r. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Brukseli. Bezpośrednio oraz pośrednio – poprzez krajowe organizacje członkowskie – zrzesza ponad 1000 podmiotów. AVERE jest m.in. organizatorem EVS (Electric Vehicle Symposium and Exposition), największych targów elektromobilności na świecie, które odbywają się rotacyjnie w Europie, Ameryce i Azji. W 2017 r. siedzibą wydarzenia był Stuttgart, w 2018 r. japońskie Kobe, zaś w 2019 r. – Lyon. W 2020 r. EVS odbędzie się w Portland. AVERE zainicjowało także konferencję AEC (AVERE E-Mobility Conference), która stanowi platformę wymiany wiedzy dotyczącej wszystkich aspektów elektromobilności w Europie.

Zgromadzenie Ogólne AVERE jednogłośnie potwierdziło wybór Macieja Mazura na stanowisko wiceprezesa organizacji w dniu 22 października br. Dyrektor Zarządzający PSPA, w ramach aktywności w zarządzie AVERE, będzie koncentrował swoje działania na budowaniu wspólnej wizji zrównoważonego transportu dla państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Prezesem AVERE pozostał Espen Hauge, szef Norwegian Electric Vehicle Association, a wiceprezesami Joseph Beretta, Prezes AVERE-France i Frank Rieck, szef Dutch-INSERT – holenderskiej sieci centrów wiedzy dotyczących elektromobilności.

– Spojrzenie w kierunku Państw CEE jest konieczne dla równomiernego rozwoju systemu elektromobilności w Europie, a naturalnym integratorem działań w regionie staje się Polska. To krok w kierunku budowy jednolitej wizji zrównoważonego transportu na Starym Kontynencie. Liczę na efektywną wymianę doświadczeń pomiędzy krajami o rozwiniętym rynku elektromobilności i krajami, w których ten rynek znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Transponowanie rozwiązań z państw bardziej rozwiniętych i promocja najlepszych praktyk wzmocni rynek pojazdów elektrycznych w obszarze CEE – mówi Maciej Mazur.

PSPA to największa organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności w Polsce. Organizacja zrzesza niemal 90 podmiotów z całego łańcucha wartości elektromobilności, będąc jednocześnie jedną z największych organizacji branżowych w Europie. W skład członków PSPA wchodzą producenci pojazdów i infrastruktury, operatorzy usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawcy technologii oraz pozostałe przedsiębiorstwa i instytucje aktywne w obszarze zrównoważonego transportu. PSPA współpracuje z globalnymi markami motoryzacyjnymi, najbardziej aktywnymi w zakresie elektromobilności, a punkty ładowania należące do partnerów organizacji obejmują ok. 90 proc. całej sieci ogólnodostępnych stacji w Polsce. Wśród Członków PSPA znajduje się także kilkadziesiąt największych polskich samorządów, uczelnie wyższe i instytucje naukowe, wiodące firmy doradcze oraz kancelarie prawne.

 

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: