Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

24 godziny dla elektromobilności

Zakończył się Kongres Nowej Mobilności – największy w Polsce, dwudniowy warsztat dla samorządów, poświęcony elektromobilności. Ponad 500 przedstawicieli polskich miast, wspólnie z praktykami rynku, w sumie przez pełne 24 godziny, omawiało najlepsze rozwiązania przyczyniające się do rozwoju rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce. Przedstawiamy wybrane wnioski z Kongresu.

Kongres rozpoczęło podpisanie Deklaracji Miast na rzecz Rozwoju Elektromobilności. Podpis pod Deklaracją złożyło ponad 30 włodarzy polskich miast, m.in. Wrocławia, Częstochowy, Kielc, Białej Podlaskiej, Lublina, Słupska, Warszawy, Wałbrzycha, Wejherowa, Olsztyna, Krakowa, Piekar Śląskich, Świętochłowic, Zielonej Góry, Suwałk, Nowego Sącza, Tczewa, Tarnowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi, Puław, Ełku, Sosnowca, Torunia, Krosna i Kędzierzyna Koźla. Przedstawiciele samorządów zapowiedzieli stworzenie optymalnych warunków sprzyjających rozwojowi zrównoważonego transportu i aktywny udział w dialogu branżowym, przyczyniającym się do budowy flot pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania.

Podpisanie Deklaracji to kolejny, ważny sygnał, że polskie samorządy są gotowe do rozwoju zrównoważonego transportu – ocenił obecny na Kongresie wiceminister środowiska, Prezydent COP24, Michał Kurtyka, który również podpisał Deklarację. Zaprosił także Prezydentów miast na Global e-Mobility Forum, które w listopadzie odbędzie się w Warszawie. Współorganizatorem tego wydarzenia, które zgromadzi przedstawicieli kilkudziesięciu państw, jest PSPA.


1. Samorządy przekonane do elektromobilności, ale potrzebują wsparcia

W Lublinie, podczas specjalnej debaty prezydenckiej, z ust włodarzy polskich miast padały konkretne deklaracje. 

Od 2011 roku wprowadzamy elektromobilność do naszego transportu zbiorowego, posiadamy obecnie ok. 30 autobusów elektrycznych. Podpisaliśmy umowę na dostawę 130 kolejnych autobusów elektrycznych, w ciągu kilkunastu miesięcy będą one jeździć po warszawskich drogach – zadeklarował wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. Za kilka miesięcy Ratusz wskaże ponad 1 000 miejsc, w których będą mogły stanąć stacje ładowania. W ciągu najbliższych lat poruszanie się samochodami elektrycznymi po stolicy będzie znacznie ułatwione. Nasze cele są jasne – walka ze zmianami klimatu i czyste powietrze.

Prezydent Miasta Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka dodała: 

Naszym zadaniem jest stworzyć zielone miasto elektromobilności. Bardzo ważna jest praca samorządowców nad świadomością mieszkańców Słupska. Obecnie pracujemy nad montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych, chcemy też wprowadzić ulgi podatkowe dla takich pojazdów.

Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina, przekonywał, że miasto stawia na nowoczesną, ekologiczną i zeroemisyjną komunikację, którą w najbliższych latach będzie sukcesywnie rozwijać. Wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek wskazał na znaczenie zrównoważonego transportu dla poprawy jakości życia w mieście. 

Nasze plany zakładają, że w ciągu kolejnych lat na ulice Łodzi wyjadą tysiące pojazdów elektrycznych, zarówno prywatnych, jak i wchodzących w skład floty miejskich autobusów. Zamierzamy wspierać te zmiany rozbudowując infrastrukturę ładowania – mówił Adam Wieczorek.

Przedstawiciele polskich miast podkreślali, że inwestycje w zero- oraz niskoemisyjny tabor oraz niezbędną infrastrukturę muszą być jednak wspierane ze środków zewnętrznych. Nakłady finansowe w tym obszarze zrekompensuje poprawa stanu powietrza w ośrodkach miejskich.  

Karol Obiegły, Dyrektor Operacyjny Grupy Volkswagena przekonywał polskich samorządowców, że rozwiązania zeroemisyjne to przyszłość, od której nie ma odwrotu.

Zmiany klimatu są największym wyzwaniem naszych czasów. Branża transportowa odpowiada obecnie aż za 14 procent emisji CO2. Dlatego naszym obowiązkiem jest przyczynienie się do zmian w tym zakresie. Normy emisji dla samochodów elektrycznych w Unii Europejskiej są coraz wyższe. W 2025 roku aż 25% modeli Volkswagena będzie elektryczna, planujemy sprzedawać 3 miliony samochodów elektrycznych rocznie – powiedział. 

Według Piotra Araka, Dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dzięki elektromobilności można polepszyć jakość powietrza w miastach, uniezależnić się od dostaw ropy i wspomóc wzrost gospodarczy. Infrastruktura nie powinna się jednak skupiać tylko w dużych miastach.

Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś podkreślił, że elektromobilność rozwija się dzięki decyzji Komisji Europejskiej i państw członkowskich, by ograniczyć emisje dwutlenku węgla z transportu o ponad 30 procent do 2030 roku. – Obecnie producentom samochodów udało się w znacznym stopniu ograniczać emisyjność pyłów czy tlenków azotu, jednak to stare samochody są największym problemem w polskich miastach – mówił.

 

 

2. Dobre planowanie kluczem do skutecznej elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego

Podczas Kongresu odbyła się premiera raportu „Take e-bus!”, który stał się punktem wyjścia do dyskusji poświęconej kwestii elektryfikacji publicznego transportu zbiorowego. W warsztacie poświęconym temu zagadnieniu, wzięli udział zarówno przedstawiciele branży (PTV Group, Volvo, ABB, Allego), samorządów (MPK Lublin), jak i administracji centralnej. Prelegenci zgodzili się, że elektryfikacja linii autobusowych musi być odpowiednio i kompleksowo zaplanowana, tak aby mieszkańcy nie odczuli negatywnych skutków wymiany pojazdów konwencjonalnych na nisko- i zeroemisyjne. 

Konieczne jest ciągłe monitorowanie stanu usług przewozowych, dostosowywanie ich do zmieniającego się popytu, a także strategiczne planowanie przyszłego rozwoju systemu transportu zbiorowego w kontekście elektromnobilności. Skutecznym narzędziem efektywnego planowania elektromobilności w miastach są̨ modele ruchu – mówiła Martyna Abendrot-Miłuńska z PTV Group.

Marek Gawroński z Volvo Polska: – Nie wystarczy samo kupno autobusu elektrycznego. Trzeba stworzyć infrastrukturę do ładowania pojazdów, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak topografia czy klimat miasta, aby zoptymalizować zużycie energii. Brak infrastruktury to jak na razie jeden z głównych czynników, które hamują rozwój rynku, wiele miast dopiero uczy się radzić sobie z tymi wyzwaniami. Volvo, jako producent autobusów miejskich, już blisko 10 lat temu postawiło na elektromobilność, całkowicie rezygnując z produkcji autobusów napędzanych tylko sinikiem Diesla. W tej chwili firma produkuje wyłącznie zelektryfikowane autobusy miejskie – hybrydowe, elektryczno-hybrydowe (hybrydy plug-in) oraz całkowicie elektryczne.

Kluczowe znaczenie rozwoju stacji ładowania w kontekście rozwoju systemu zrównoważonego transportu publicznego podkreślali w trakcie debaty również Katarzyna Sobótka-Demianowska z ABB oraz Ton Karelse , reprezentujący Allego

W raporcie „Take e-bus!” PSPA dokonało analizy możliwości i uwarunkowań́ wprowadzania autobusów z napędem elektrycznym do obsługi transportu zbiorowego w polskich i zagranicznych miastach oraz zaprezentowano doświadczenia wynikające z ich zakupu i eksploatacji. Jako wzorce dobrych praktyk przedstawiono przykłady Berna, Bonn, Graz, Inowrocławia, Jaworzna, Krakowa, Lublina, Polkowic, Warszawy i Zielonej Góry. W trakcie Kongresu Nowej Mobilności zorganizowano także praktyczne warsztaty poświęcone temu zagadnieniu. O sposobach audytowania transportu miejskiego mówili Piotr Gomuła z Volkswagen Samochody Użytkowe, Martyna Abendrot-Miłuńska z PTV Group oraz Łukasz Osmenda z Krakowskiego Holdingu Komunalnego. 

Samorządowcy otrzymali podczas Kongresu także konkretne instrukcje, jak planować́ Strefy Czystego Transportu. PSPA opracowało w tym celu raport, w którym przekonuje do tworzenia stref progresywnych, otwartych również na pojazdy niskoemisyjne, zwłaszcza w początkowym etapie rozwoju elektromobilności w Polsce.

 

 

3. Samorządy i branża elektromobilności czekają na uruchomienie wsparcia z FNT

Jeden z warsztatów na KNM został w całości poświęcony Funduszowi Niskoemisyjnego Transportu. Uczestnicy konferencji podkreślali, że zarówno administracji, jak i branży zależy na jak najszybszym rozpoczęciu rozdysponowania środków z FNT. Ceny pojazdów nisko- i zeroemisyjnych dostępnych na rynku w dalszym ciągu pozostają wyższe niż ich konwencjonalnych odpowiedników, dlatego też skuteczny instrument wsparcia finansowego w postaci dotacji stanowi potencjalnie kluczowy impuls dla rozwoju polskiej elektromobilności. Szczegóły proponowanych warunków wydatkowania i rozliczania środków z FNT przedstawił m.in. Przemysław Szywacz z KPMG oraz Filip Opoka z kancelarii prawnej NGL Legal. Jak tłumaczyli, na mocy aktualnej propozycji Ministerstwa Energii, maksymalna wysokość wsparcia w przypadku osobowego pojazdu elektrycznego, tak jak poprzednio, ma wynosić 30% kosztów kwalifikowanych, przy czym nie więcej niż 36 tys. zł na jeden pojazd. Podobnie jak w projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia udzielonego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, wprowadzono górny limit cenowy, który ustalono na 125 tys. zł. W przypadku przedsiębiorców jest to jednak cena netto. Dzięki temu, na mocy projektowanych przepisów, wsparcie obejmie więcej modeli pojazdów elektrycznych niż w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

W odniesieniu do wsparcia publicznego transportu zbiorowego, propozycja ME w przypadku autobusu elektrycznego zakłada 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie więcej niż 1,045 mln zł, w przypadku trolejbusu 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 720 tys. zł na jeden trolejbus. Takie wsparcie zakupu pojazdów zeroemisyjnych z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju ekologicznego transportu zbiorowego w Polsce – mówił Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA. – Kluczowe jest jednak uruchomienie Funduszu. Czekają na niego miasta i klienci indywidualni.

Tym bardziej, że oferta koncernów stale rośnie. Jak wynika z zaprezentowanego podczas Kongresu Katalogu pojazdów elektrycznych 2019/20, który przedstawił uczestnikom Jan Wiśniewski z PSPA, polscy klienci mają już do wyboru ponad 70 modeli samochodów z napędem elektrycznym.

Ostatnie 12 miesięcy można uznać za przełomowe pod względem liczby samochodów elektrycznych, które pojawiły się w sprzedaży. Oferta BEV i PHEV systematycznie się poszerza. Co więcej, do końca 2020 r. na rynku pojawi się kolejne kilkadziesiąt nowych modeli nisko- i zeroemisyjnych – mówił Jan Wiśniewski.

Uczestnicy Kongresu Nowej Mobilności mogli obejrzeć oraz przetestować najnowsze modele pojazdów z napędem elektrycznym w strefie smart i w strefie jazd testowych, które stworzono przez Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

W trakcie serii wystąpień eksperckich, o kwestiach użytkowych pojazdów elektrycznych, a także formach ich finansowania mówili m.in. Aleksander Rzepecki z  Mercedes-Benz Polska („Praktyczna elektromobilność spod znaku Mercedes-Benz EQ”), a także Krzysztof Leszczyński z Alphabet Polska („Wynajem długoterminowy samochodów w JST”).

Korzyścią korzystania z wynajmu długoterminowego jest brak konieczności inwestycji dużych środków w zakup nowych samochodów oraz fakt, że korzystanie z aut w wynajmie nie obciąża bilansu, a tym samym nie powoduje wzrostu zadłużenia – mówił Krzysztof Leszczyński. Następnie zarysował przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do wdrożenia samochodów elektrycznych – w opcji car sharingu, którego użytkowanie zastępuje 10 tradycyjnych samochodów.


4. Mieszkańcy miast muszą mieć dostęp do ogólnodostępnej infrastruktury ładowania 

Infrastruktura ładowania była jednym z wiodących tematów Kongresu. W trakcie warsztatu „Jak rozwijać ogólnodostępną infrastrukturę ładowania?”, który został objęty patronatem Miasta Łódź, wzięli udział m.in. Wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek oraz Rafał Czyżewski z Greenway Polska. Prelegenci podkreślali, że popularyzacja pojazdów elektrycznych wymaga zapewnienia ich użytkownikom dostępu do publicznie dostępnych stacji ładowania. Szczególne wyzwanie stanowi instalacja takiej infrastruktury na terenie miast. Większość użytkowników EV preferuje ładowanie swoich pojazdów w porze nocnej. Dla rozwoju elektromobilności na wielką skalę niezbędne jest instalowanie punktów ładowania w pobliżu budynków wielorodzinnych, w których mieszka znaczna część Polaków. To jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stają obecnie zarówno przedstawiciele administracji, jak i operatorzy publicznie dostępnej infrastruktury ładowania.

Podobne wnioski przedstawiali uczestnicy debaty „Smart Charge – inteligentna elektromobilność w mieście”. Prelegenci podkreślali, że podstawą dobrze funkcjonującego systemu jest łączenie stacji ładowania w inteligentne systemy.

Niezbędna jest zmiana sposobu podejścia do ładowania pojazdów. Kluczowa jest możliwość naładowania pojazdów w każdym miejscu – mówił Janusz Grądzki z Engie. 

Krzysztof Zamożny z GARO Polska rozwinął temat dynamicznego rozdzielania mocy, podkreślając, że rozwój elektromobilności na dużą skalę wymaga instalowania zarówno szybkich stacji DC, jak i wolniejszych ładowarek AC. Krzysztof Wasilewski z firmy Enelion opowiedział o wyzwaniach i przeszkodach, które wynikają z zwiększającej się liczby pojazdów elektrycznych. Jego zdaniem, niezbędne jest łączenie inteligentnych ładowarek i systemów zarządzających, które pozwalają na integrację i automatyzację ładowania. Roberto Ventura z firmy Wenar opowiedział o integracji samochodów elektrycznych z ładowarkami. Problemem jest przeciążenie sieci, które może się pojawić, jeśli nie zapewnimy odpowiedniego nadzoru nad systemem elektroenergetycznym. Panel zakończył się wystąpieniem Dawida Kmiecika z Nexity, który przybliżył temat smart chargingu i procesach inteligentnego ładowania oraz zwrócił uwagę na konieczność otwierania się rynku pojazdów elektrycznych na elastyczność energetyczną.

Podczas wystąpień eksperckich,  Erik Koppe z Allego przedstawił plany wejścia swojej firmy na polski rynek. Allego zamierza zainstalować w naszym kraju ultraszybkie (do 350 kW) stacje ładowania pojazdów elektrycznych. 

O tym, jak rozwijać infrastrukturę ładowania, zarówno przeznaczoną do samochodów prywatnych, jak i zeroemisyjnych autobusów mówił także Maciej Wojeński z Ekoenergetyki-Polska. Jego zdaniem przyszłością i optymalnym rozwiązaniem są wielostanowiskowe e-huby, umożliwiające jednoczesne, szybkie ładowanie wielu pojazdów elektrycznych w jednej lokalizacji. Docelowo, czas uzupełniania energii w akumulatorach EV powinien być zbliżony do czasu tankowania samochodu konwencjonalnego.

Podczas Kongresu Nowej Mobilności PSPA zaprezentowało raport pt. „Procedura odbioru stacji ładowania krok po kroku”. Zorganizowano także warsztat pod tym samym tytułem, w którym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego – Paweł Smoliński, Dariusz Cendlewski oraz Jarosław Kozłyk.

Zakres opracowanego przez PSPA raportu infograficznego obejmuje informacje podstawowe na temat opisywanego rozporządzenia, dane na temat bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń, informacje o wymaganiach i badaniach technicznych, jak również szczegółowy opis procedury odbioru stacji ładowania. Ponadto, raport zawiera gotowe do wykorzystania wzory formularzy niezbędnych do realizacji kolejnych etapów omawianych procedur.

Mamy nadzieję, że poprzez kompleksowe opisanie postępowania przed UDT i przedstawienie zagadnienia za pomocą przejrzystych infografik, prezentowany raport przyczyni się do ułatwienia rozbudowy infrastruktury ładowania, która stanowi niezbędny element rozwoju elektromobilności, warunkujący wzrost liczby samochodów elektrycznych na polskich drogach – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. 

Raport PSPA jest z komplementarny względem opracowania „Stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych”, sporządzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. Obecny na KNM Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski stwierdził podczas swojego wystąpienia, że elektromobilność to dodatkowa jakość, jeśli chodzi o energetykę.

 Będziemy mieli czystsze miasta i nowe podejście do transportu publicznego. Ważne jest, by rynek elektromobilności był rynkiem cywilizowanym. Obecnie na mapie UDT znajduje się 800 stacji ładowania, z czego 300 to szybkie stacje ładowania. Musi się ich pojawić więcej, by usprawnić podróżowanie samochodami elektrycznymi. Europejska sieć ładowarek powinna być skoordynowana tak, by można było przejechać samochodem elektrycznym z Gibraltaru do Estonii – mówił prezes Urzędu Dozoru Technicznego. 


5. Miasta powinny promować elektromobilność wśród mieszkańców

Jednym z tematów poruszanych na Kongresie Nowej Mobilności było także pozycjonowanie się miast w odniesieniu do zrównoważonego transportu.  Uczestnicy dyskutowali na temat tego, w jaki sposób samorządy powinny informować o podejmowanych inicjatywach w zakresie elektromobilność i promować tę ideę wśród mieszkańców. Wydarzeniem specjalnym KNM była prezentacja Systemu Identyfikacji Elektromobilności, którą opracowało PSPA.

Ze względu na brak kompleksowych rozwiązań prawnych i w większości zamknięty katalog znaków, zarówno pionowych jak i poziomych, wprowadzenie szeregu znaków umożliwiających stworzenie systemu identyfikacji elektromobilności w Polsce jest utrudnione. Z uwagi na powyższe, przygotowaliśmy raport, który proponuje gotowe przykłady rozwiązań graficznych, mogące posłużyć jako narzędzie do stworzenia takiego systemu w ramach nowelizacji przepisów dotyczących znaków drogowych w Polsce – mówił Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Opracowanie zawiera m.in. propozycję znaków informujących o możliwości poruszania się pojazdów elektrycznych po buspasach, o miejscu postojowym zastrzeżonym dla takich pojazdów czy o kierunku i odległości do stacji ładowania. Z propozycji ujętych w raporcie PSPA skorzystała już Łódź, która jako pierwsze miasto w Polsce, oznakowuje buspasy znakami informującymi o możliwości poruszania się po nich samochodów elektrycznych. 

Podczas KNM odbyły się także warsztaty „Promocja komunikacji miejskiej w kontekście elektromobilności” zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Koncepcje promowania zrównoważonego transportu przedstawiał Marcin Żabicki z IGKM.

Natomiast w trakcie specjalnej debaty, zorganizowanej przez Press Service Monitoring Mediów, temat pozycjonowania się miast w kontekście elektromobilność poruszyli przedstawiciele mediów. Wiceprezes PSMM Sebastian Bykowski, opowiadał m.in. o tym, jak wzmocnić wizerunek miast poprzez odpowiednie informowanie o inicjatywach podejmowanych w zakresie zrównoważonego transportu.

 

 

6. Potrzebna „Biała Księga” elektromobilności

W trakcie Kongresu Nowej Mobilności, równolegle do otwartych sesji merytorycznych i warsztatów, odbywały się zamknięte posiedzenia Grup Roboczych PSPA, których prace złożą się na realizację projektu “Biała Księga Elektromobilności”. Celem inicjatywy jest usunięcie barier stojących na drodze swobodnemu rozwojowi zrównoważonego transportu w Polsce. 

W ramach tego projektu na KNM odbyły się posiedzenia sześciu Grup Roboczych: ds. Rynku Flotowego, ds. Podatków i Taryf, ds. Infrastruktury Ogólnodostępnej, ds. Promocji i Wsparcia Rynku, ds. Infrastruktury Budynkowej oraz ds. Wsparcia Samorządów. 

Posiedzenia Grup Roboczych podczas Kongresu to istotny element prac nad „Białą Księgą”, która będzie stanowić konkretny i dopracowany projekt zmian przepisów prawa, w tym ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jako Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych zamierzamy przekazać te propozycje nowo ukonstytuowanemu rządowi. Liczymy na to, że przychylnie odniesie się on do zarekomendowanych działań i postulowane rozwiązania staną się obowiązującym prawem, co zdecydowanie przyśpieszy rozwój rynku pojazdów elektrycznych w Polsce – mówi Maciej Mazur z PSPA. 

Elektromobilność w Polsce napotyka liczne bariery. Przykładem jest instalowanie ładowarek w miejscach zamieszkania. Dynamika rozwoju rynku elektromobilności w Polsce w znacznym stopniu zależy bowiem nie tylko od dostępności publicznych, ale także prywatnych punktów. Wynika to z kierunku rozwoju elektromobilności, który obejmuje głównie obszary miejskie. W polskich realiach, większość terenów silnie zurbanizowanych stanowią budynki wielorodzinne, a zapewnienie ich mieszkańcom możliwości instalacji infrastruktury ładowania stanowi w naszej ocenie kluczowe wyzwanie branży elektromobilności. Tymczasem w polskim porządku prawnym brak jest przepisów sprzyjających rozwojowi infrastruktury pojazdów elektrycznych w miejscu zamieszkania. Na gruncie obowiązujących regulacji, instalacja infrastruktury ładowania na parkingu w lub budynku wielorodzinnego obarczona jest wieloma trudnościami. To, zdaniem PSPA, trzeba zmienić. 

Aktywnie pracujemy także nad innymi rozwiązaniami, m.in. w zakresie procedur obowiązujących w procesie uzyskiwania warunków przyłączeniowych i realizacji samego przyłącza stacji ładowania, niedostosowanego do rynku systemu taryf dystrybucyjnych, jak również wyzwaniami, przed którymi stoją polskie samorządy – dodaje Maciej Mazur.


7. Po pierwsze – innowacje 

Elektromobilność, jako forma innowacji była przedmiotem kolejnych wystąpień ekspertów. Roman Holy z EIT Urban Mobility przedstawiał europejską sieć, której celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy interesariuszami oraz łączenie nauki i biznesu, w ramach projektów innowacyjnej mobilności miejskiej. Z kolei Michał Konowrocki z UBERa opisał wizję swojej firmy dotyczącą systemu transportu miejskiego przyszłości. Opowiedział ponadto o Uber Green – projekcie opartym o samochody elektryczne.

Włodzimierz Hrymniak z Polskiego Funduszu Rozwoju mówił, że Polska jest w regionie największym producentem ogniw litowo-jonowych do samochodów elektrycznych oraz że jest to najszybciej rozwijający się sektor technologiczny w Europie. Głównym tematem całej prezentacji był projekt IPCEI (Important Project of Common European Interest) – strategiczny mechanizm finansowy nowej polityki gospodarczej Komisji Europejskiej, dedykowany do wsparcia innowacyjnych projektów.  IPCEI będzie stosowany do najbardziej strategicznych z punktu widzenia globalnej konkurencji i innowacji dziedzin gospodarki. 

Temat Mobility as a Service zdominował natomiast dyskusję „Mikromobilność – problemy miast a potrzeby użytkowników” – uczestnicy debaty zgodzili się, że przy odpowiednich regulacjach i edukacji mikromobilność oraz współdzielenie pojazdów znacząco przyczyni się do redukcji natężania ruchu w miastach. W debacie udział wzięli Jakub Michałowski (Bird), Paulina Mróz (Lime), Łukasz Franek (ZTM Kraków), Arkadiusz Niezgoda (Urząd Miasta Lublin), Maciej Panek (Panek S.A.)

Podczas prezentacji „Kiedy mikroauta opanują polskie metropolie?” Rafał Budweil przedstawił zalety innowacyjnego, zeroemisyjnego pojazdu Triggo, który dysponuje zmiennym rozstawem kół ułatwiającym sprawne poruszanie się w ruchu miejskim. Triggo było jednym z pojazdów eksponowanych podczas Kongresu Nowej Mobilności. Czterokołowiec ma być oferowany podmiotom świadczącym usługi mobilności współdzielonej. 

Na KNM odbyły się także prezentacje startupów z Programu Pilot Maker Elektro ScaleUp. Konferencję rozpoczęła Magdalena Jackowska-Rejman z TechBrainers, firmy będącej partnerem wydarzenia. Następnie przedstawiciele startupów opowiedzieli o swoich innowacyjnych projektach. Piotr Krzemiński (Willbert) zaprezentował użytkownikom nowatorską ładowarkę, Krzysztof Wasilewski (Enelion) opowiedział m.in. o wdrażanej przez jego firmę aplikacji mobilnej oraz system inteligentnego i dynamicznego wyboru faz w stacjach ładowania. Artur Hanc (Elmondis) wyjaśnił zawiłości systemu Elmondis, umożlwiającego zbieranie danych o pracy maszyn przemysłowych oraz analizowanie ich w chmurze. Paweł Karpowicz (FleetNet) zaprezentował oprogramowanie, usługi oraz rozwiązania dla floty współdzielonej, które wdraża reprezentowane przez niego przedsiębiorstwo. Bartosz Adamski (Duellera) zamierza stworzyć system długoterminowego wynajmu rowerów elektrycznych dla konsumentów indywidualnych i podmiotów grupowych, w tym samorządów. Tomasz Przygucki (TrybEco) również opowiedział o rowerach elektrycznych, jak również o szerzej pojmowanej mikrobilności. Na koniec Daniel Węgrzynek (EVFleet) opisał system dedykowany flotom opartym o pojazdy elektryczne wszystkich segmentów, który m.in. wspiera firmy w optymalizacji kosztów.

 

8. Zeroemisyjna logistyka w mieście – najszybciej rozwijający się segment

Podczas debaty „Zeroemisyjna logistyka mieście” przedstawiciele producentów i firm kurierskich rozważali sposoby, w jakie miasta mogą wspomóc logistykę niskoemisyjną. Poruszono także kwestię ograniczeń technicznych, a także wciąż istotnego aspektu kosztów.

Tomasz Gać z  „Quriers Przesyłki” mówił o wyzwaniach, przed jakimi stają firmy logistyczne podczas wdrażania samochodów z napędem elektrycznym do posiadanej floty. Ponadto ujawnił, że plany jego firmy zakładają dysponowanie flotą, której połowa będzie się składać z pojazdów zeroemisyjnych. Arkadiusz Filipiuk opowiedział o największych w Polsce testach dostawczych pojazdów elektrycznych, które przeprowadziła Poczta Polska. Piotr Gomuła, przedstawiciel Volkswagen Samochody Użytkowe, zaznaczył, że podobnie jak w przypadku samochodów osobowych, przyszłością pojazdów dostawczych jest stopniowa elektryfikacja. Volkswagen posiada w swojej ofercie m.in. zeroemisyjny model e-Crafter, produkowany w polskiej fabryce zlokalizowanej we Wrześni. Sebastian Anioł z InPost, opowiedział o procesie szkolenia pracowników firmy pod kątem użytkowania samochodów elektrycznych. Zgodnie z planami InPost, 30% floty spółki będą stanowić pojazdy zeroemisyjne. Andrzej Gemra z Renault zaznaczył, że francuski koncern systematycznie rozszerza swoją ofertę w zakresie elektrycznych samochodów użytkowych. Obejmuje ona takie modele jak Kangoo Z.E. oraz Master Z.E. Zwrócił ponadto uwagę, że w początkowej fazie rozwoju systemu zrównoważonego transportu, pozytywny rachunek ekonomiczny dla elekromobilności nie jest możliwy bez pomocy ze strony państwa. 

 

O Kongresie Nowej Mobilności 

 

Organizatorami Kongresu Nowej Mobilności 2019 są Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Związek Miast Polskich, a gospodarzem Miasto Lublin. Wydarzenie zostało objęty patronatem Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz kilkudziesięciu polskich samorządów i instytucji.  Partnerami Kongresu są: Volkswagen, PTV Group, Daimler, BMW, Volvo, Toyota, engie, KPMG, Allego, Uber, Santander Leasing, ABB, Nissan, Ekoenergetyka-Polska, Triggo, Alphabet, GO+EAuto i Nexity. Wśród wystawców w strefie smart znajdują się: Garo, Panek S.A., KZŁ Bydgoszcz, Renault, Stadtraum, Schunk, Gireve, Wenar, Terberg Matec Polska, Mini-Auta.pl, MPK Lublin oraz Enelion. 

 

 

 

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: