Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

PSPA członkiem największej europejskiej organizacji związanej z elektromobilnością

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) zostało członkiem The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności w Europie. PSPA zaangażuje się w projekty badawcze i promocyjne AVERE.

AVERE to największa organizacja branżowa związana z elektromobilnością na Startym Kontynencie, zrzeszająca wiodące organizacje z takich krajów jak Norwegia (The Norwegian Electric Vehicle Association), Holandia (Nederland elektrisch – Formula E-Team) czy Niemcy (Bundesverband Solare Mobilität e.V.). AVERE współtworzy Światowe Stowarzyszenie Pojazdów Elektrycznych (World Electric Vehicle Association – WEVA), wspólnie z organizacjami: Electric Vehicle Association of Asia Pacific – EVAAP (region Azja-Pacyfik) oraz Electric Drive Transportation Association – EDTA (region Ameryki Północnej i Południowej). AVERE została założona w 1978 roku, ma siedzibę w Brukseli, a bezpośrednio oraz pośrednio – poprzez krajowe organizacje członkowskie – zrzesza ponad 1000 firm.

Cele, jakie stawia przed sobą AVERE to silny przemysł w obszarze elektromobilności, czyste i ciche miasta, energooszczędny transport i niezleżność od paliw kopalnych. Dlatego organizacja tak aktywnie promuje elektromobliność w instytucjach EU, agreguje informacje i dane o rynku EV, a także organizuje największe konferencje i wydarzenia branżowe. Współpraca PSPA i AVERE zakłada m.in. wymianę wiedzy, realizację wspólnych badań i raportów, networking oraz działania promujące niskoemisyjny transport w Polsce i Europie.

– Członkowie AVERE pochodzą nie tylko z różnych państw Europy, ale są również przedstawicielami wielu branż i sektorów. Wśród nich znajdują się organizacje pozarządowe, podmioty publiczne, instytucje badawcze i naukowe, koncerny motoryzacyjne, producenci infrastruktury czy instytucje finansowe.  AVERE stanowi wyjątkowe forum dla wymiany wiedzy, doświadczeń i nowych idei, które powinniśmy implementować także w Polsce. PSPA zamierza być aktywnym członkiem tego gremium – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

PSPA, w ramach członkostwa w AVERE, zaangażuje się m.in. w EVS (Electric Vehicle Symposium and Exposition), którego AVERE jest organizatorem. To największe targi elektromobilności na świecie, które odbywają się rotacyjnie w Europie, Ameryce i Azji. W 2017 r. siedzibą wydarzenia był Stuttgart, w tym roku będzie japońskie Kobe. AVERE zainicjowało także AEC (AVERE E-Mobility Conference) – europejską konferencję, która stanowi platformę wymiany wiedzy eksperckiej dotyczącej wszystkich aspektów elektromobilności.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych to organizacja branżowa, zajmująca się kreowaniem rynku elektromobilności w Polsce. PSPA integruje polskie i zagraniczne firmy z wielu branż, m.in. motoryzacyjnej, technologicznej, finansowej, leasingowej, doradczej i logistycznej, które wspólnie działają na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego, pozwalającego na rozwój niskoemisyjnego transportu w Polsce. PSPA pomaga start-upom we wprowadzaniu na rynek nowych produktów, współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz jest członkiem inicjatywy na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce przy Ministerstwie Energii. PSPA stworzyło Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL, które monitoruje rynek elektromobilności, realizuje własne badania i kampanie społeczne, wydaje raporty i opracowania zwiększające świadomość społeczną w zakresie ekologicznego transportu.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: