Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Już 50 firm rozwija elektromobilność z PSPA

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych zrzesza już 50 przedsiębiorstw. PSPA reprezentuje polskie i zagraniczne firmy z wielu branż. To uczestnicy gry rynkowej i przyszli beneficjenci rynku e-mobility w Polsce. Ekosystem elektromobilności PSPA tworzą przedstawiciele m.in. sektora motoryzacyjnego, transportowego, infrastrukturalnego, paliwowego, energetycznego, finansowego i prawnego.

– Wspólnie działamy na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego, pozwalającego na rozwój niskoemisyjnego transportu w Polsce – mówi Łukasz Witkowski, Dyrektor Biura Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Do grona firmy członkowskich PSPA dołączyło właśnie Nexity, część globalnej struktury Virta.Global Network, dostawca systemów w obszarze zarządzania i monitorowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

– Zrównoważony rynek elektromobilności wymaga nie tylko otwartości na współpracę różnych uczestników rynku, ale również silnego arbitra, jakim na rynku polskim jest bez wątpienia PSPA, zapewniającego odpowiednią przestrzeń i wsparcie merytoryczne. Wyzwania rynkowe, przed którymi stoimy, są tak liczne, że pojedyncza firma, nawet przy najlepszych chęciach, nie jest w stanie ich wszystkich rozwiązać. Dla nas, jako lidera innowacji w zakresie technologii służącej kompleksowej obsłudze infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, istotną kwestią jest współpraca, interoperacyjność i elastyczność działania, która pozwoli przyspieszyć transformację do zrównoważonego transportu i energii – mówi Dawid Kmiecik, Dyrektor Zarządzający NEXITY.

PSPA monitoruje rynek EV w Polsce i Europie oraz zmiany w legislacji na poziomie krajowym i europejskim, dostarczając informacje, analizy i statystyki, kluczowe dla rozwoju biznesu. W tym celu PSPA powołało Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych. Współtworząc inicjatywę na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce przy Ministerstwie Energii, której celem jest wypracowywanie najlepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla rynku, organizacja aktywnie zabiega o lepsze prawo. Bierze udział w konsultacjach społecznych i opiniuje projekty aktów prawnych.

– Jesteśmy członkiem największej organizacji w Europie związanej z branżą elektromobilności, The European Association for Electromobility (AVERE) – dodaje Łukasz Witkowski z PSPA. – Dzięki temu mamy dostęp do najlepszych praktyk i doświadczeń międzynarodowych. Angażujemy się ponadto w międzynarodowe konferencje, m.in. The AVERE E-Mobility Conference (Belgia) czy Electric Vehicle Symposium & Exhibition (Stuttgart).

W Polsce PSPA jest partnerem merytorycznym lub współorganizatorem najważniejszych wydarzeń branżowych. Organizuje także własne spotkania, m.in. elitarne seminaria eksperckie, w ramach których wypracowywane są wiążące rekomendacje branży wobec kreującego się rynku elektromobilności.

– Dysponując zespołem ekspertów, praktyków i konsultantów oferujących specjalistyczne doświadczenie sektorowe i wiedzę zdobytą w branży, wydajemy liczne raporty i opracowania. Jesteśmy na przykład w przededniu publikacji raportu dotyczącego technologii vehicle to Grid (V2G) oraz Stref Czystego Transportu. Wydajemy także przewodnik po Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych dla polskich samorządów – dodaje Łukasz Witkowski z PSPA.

Organizacja pomaga start-upom angażując się w projekty akceleracyjne, równolegle ściśle współpracując z wiodącymi ośrodkami akademickimi przy licznych projektach. Jest partnerem wielu samorządów, które są aktywne w obszarze zrównoważonego transportu (Lublin, Rzeszów, Wrocław).

PSPA realizuje także własne badania opinii i projekty społeczne (m.in. internetowa Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych czy internetowy katalog dostępnych w Polsce pojazdów elektrycznych), dystrybuując w ten sposób wiedzę, zwiększając świadomość społeczną w zakresie niskoemisyjnego transportu i przekonując Polaków do zalet elektromobilności. Prowadzi także działalność edukacyjną, organizując np. cykl szkoleń „Elektromobilność w praktyce” dla samorządów w całej Polsce.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: