Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Elektromobilność sprawdza się w praktyce

Ponad 200 przeszkolonych urzędników i przedstawicieli spółek komunalnych z sześciu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – PSPA podsumowuje zainaugurowany w tym roku cykl szkoleń „Elektromobilność w praktyce”. W przyszłym roku eksperci Stowarzyszenia odwiedzą w ramach projektu w sumie 30 polskich miast.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada liczne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego. Już w 2020 roku gminy i powiaty powyżej 50 tys. mieszkańców powinny zapewnić udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów na poziomie 10 proc. Podobne wymogi dotyczą świadczenia usługi komunikacji miejskiej oraz innych zadań własnych gminy. Docelowo, co najmniej 30 proc. pojazdów będzie musiało być zero- lub niskoemisyjna. Ponadto w gminach ma rozwijać się infrastruktura ładowania EV i tankowania gazu ziemnego. Samorządy będą także musiały sporządzać analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej.

Cykl szkoleń organizowany przez PSPA jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed administracją lokalną. Ich celem jest zapoznanie samorządów i spółek od nich zależnych z konsekwencjami nowych przepisów, ale przede wszystkim przedstawienie realnych rozwiązań w zakresie planowania infrastruktury i rozwoju flot zeroemisyjnych – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

W tym roku PSPA przeszkoliło pracowników urzędów miejskich w Rzeszowie, Rybniku, Gdańsku i Gdyni, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach. Na pierwszy kwartał przyszłego roku zaplanowano szkolenia m.in. w Toruniu, Bydgoszczy, Białymstoku, Poznaniu i Lublinie. Samorządy mogą zgłaszać chęć organizacji darmowych szkoleń poprzez stronę elektromobilnoscwpraktyce.pl.

W ramach szkoleń, eksperci PSPA, praktycy i konsultanci ze specjalistycznym doświadczeniem sektorowym i wiedzą zdobytą w branży, w przystępny sposób prezentują efektywne sposoby wdrażania ustawowych zapisów w ramach dostępnych na rynku rozwiązań. Prelegenci omawiają wszystkie aspekty praktyczne, z którymi stykają się podmioty funkcjonujące na rynku, od technologii, przez zawiłości prawne i interpretacyjne, po kwestie społeczne – mówi Łukasz Witkowski z PSPA.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: