Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

Cele w zakresie ograniczenia emisji CO2 po 2020 roku

W dniu 3 października br. Parlament Europejski zagłosował za zaostrzeniem norm emisji CO2 generowanych przez nowe samochody osobowe i dostawcze. Europarlamentarzyści zadecydowali, że emisje powinny zostać zredukowane o 20% do 2025 r. i o 40% do 2030 r.  w stosunku do poziomu z 2021 r. Propozycję tej treści poparło 389 posłów, 239 wyraziło sprzeciw, a 41 wstrzymało się od głosu.

Parlament chce, aby producenci samochodów, których uśrednione emisje przekroczą wyznaczone normy, musieli zapłacić grzywnę. Środki z tego tytułu zasilą budżet Unii Europejskiej i zostaną przeznaczone na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników dotkniętych zmianami w sektorze motoryzacyjnym.

Co więcej, producenci będą musieli zapewnić, że udział samochodów zero- i niskoemisyjnych  (emitujących mniej niż 50 g CO2 na kilometr) wyniesie 20% sprzedaży nowych pojazdów do 2025 r. i 35% do 2030 r.

Ponadto, Parlament wezwał Komisję Europejską do przedstawienia w ciągu dwóch lat planów wdrożenia testów norm emisji CO2 w warunkach rzeczywistych przy użyciu odpowiednich urządzeń przenośnych. Testy tego typu miałyby być przeprowadzane od 2023 r. Europarlamentarzyści przyznali, że przejście na elektromobilność wymaga wprowadzenia zmian w całym sektorze motoryzacyjnym i że może spowodować negatywne skutki społeczne. Parlament zaapelował ponadto o wsparcie dla europejskich planów produkcji baterii do samochodów elektrycznych.

Przedstawiciele państw członkowskich mają uzgodnić swoje stanowisko w zakresie emisji nowych samochodów jeszcze w październiku.

Normy emisji dla nowych pojazdów osobowych i dostawczych staną się w następnej kolejności przedmiotem negocjacji pomiędzy Europarlamentem, Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej. Osiągnięcie ostatecznego porozumienia w tym zakresie nastąpi najprawdopodobniej na początku 2019 r.

Europejskie Stowarzyszenie Elektromobilności (The European Association for Electromobility; AVERE) oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), zwróciło się z apelem dotyczącym poparcia przez Polskę ambitnych celów w zakresie norm emisji COdla lekkich pojazdów na okres po 2020 r., które to regulacje są obecnie przedmiotem dyskusji toczącej się w Radzie Europejskiej i były przedmiotem głosowania w dniu 3 października br.

Głosowanie odnosiło się do wyznaczenia celów sprzedażowych pojazdów zeroemisyjnych (ang. Zero Emission Vehicles; ZEV) na poziomie 20% w 2025 r. i 40% do 2030 r. Osiągnięcie tych celów stanowi kluczowy czynnik dla stworzenia masowego rynku pojazdów elektrycznych w Europie i w Polsce. W opinii AVERE i PSPA, nie można przegapić okazji na dostarczenie przedstawicielom przemysłu odpowiednich sygnałów zachęcających do wdrażania elektromobilności na masową skalę, jako że jest to ostatnia możliwość przed 2030 r., by kreować nowe miejsca pracy oraz napędzać wzrost i innowacje zarówno w polskiej, jak i europejskiej gospodarce.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: