Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

Aktualności

Udostępnij:

PSPA: Kluczowe porozumienie dla rozwoju elektromobilności w Polsce. Branża wesprze administrację

Rynek elektromobilności nie rozwinie się bez aktywnego wsparcia państwa i dialogu z branżą. Cele są ambitne, bo według rządowych dokumentów, już w 2020 roku po polskich drogach ma jeździć niemal 80 tys. pojazdów elektrycznych (obecnie jest ich niecałe dwa tysiące) i działać ponad 6 tysięcy punktów ładowania (dzisiaj jest ich ok. 150). Z pomocą przychodzi branża, która wskaże administracji kluczowe bariery i najlepsze praktyki rozwoju rynku.

 

Ministerstwo Energii i wiodące organizacje branżowe podpisały list intencyjny, którego celem jest inicjowanie i prowadzenie konsultacji branżowych, wymiana wiedzy oraz integracja różnych środowisk zaangażowanych w rozwój elektromobilności i rynku paliw alternatywnych w Polsce. W wyniku współpracy mają zostać wypracowywane najlepsze rozwiązania prawne i organizacyjne, przyczyniające się do szybszego rozwoju rynku.

– Rozwój elektromobilności w Polsce to jeden z naszych priorytetów. Może on mieć kluczowe znaczenie dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Stawiamy sobie ambitne cele, które chcemy realizować we współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami oraz stroną społeczną – powiedział Wiceminister Energii Michał Kurtyka, sygnatariusz listu intencyjnego.

– Jest wiele kwestii, które wymagają szerokiej debaty i doprecyzowania, jak np. kluczowa z punktu widzenia rozwoju całego rynku infrastruktura i model jej rozwoju, oczekiwane systemy dopłat do zakupu samochodów elektrycznych czy kwestie dotyczące wsparcia samorządów modernizujących transport publiczny – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA). – Powołana dzisiaj platforma współpracy będzie miejscem, gdzie najlepsze rozwiązania będą się wykuwać. Będziemy badać potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy elektromobilności oraz przedstawiać najlepsze rozwiązania administracji i biznesowi.

Współpraca administracji centralnej, lokalnej oraz biznesu, jak dowodzą przykłady międzynarodowe, to najlepsza praktyka budowy rynku. W Holandii działa platforma publiczno-prywatna na rzecz rozwoju elektromobilności pod nazwą Formula E-Team. Osiągnięto tam ambitne cele rozwojowe w postaci blisko 120.000 pojazdów elektrycznych oraz ponad 30 tys. punktów ładowania. Niemiecka Die Nationale Plattform Elektromobilität, która efektywnie koordynuje rozwój rynku infrastruktury i pojazdów elektrycznych, stała się organem doradczym Rządu Federalnego Niemiec. W Szwajcarii potrzebę stworzenia podobnej platformy dostrzeżono już w 1980 roku powołując organizację e’mobile.

Spotkania administracji z przedstawicielami branży elektromobilności i paliw alternatywnych będą się odbywać raz w miesiącu. Oprócz Ministerstwa Energii oraz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), wezmą w nich udział także dwie organizacje: Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych i Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności. Beneficjentami rozwiązań wypracowywanych w ramach konsultacji branżowych będą m.in. polskie firmy oferujące nowoczesne produkty i usługi w segmencie elektromobilności i paliw alternatywnych, przemysł energetyczny, w tym takie firmy jak PGE Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia, Grupy Energa i Enea, Grupa Kapitałowa PGNiG, Electromobility Poland czy Innogy Polska, jak również spółki paliwowe (Orlen, Lotos) i koncerny motoryzacyjne.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) jest organizacją pozarządową, powołaną przez grupę ekspertów zainteresowanych wdrażaniem efektywnych ekonomicznie i niskoemisyjnych technologii energetycznych. Integruje czołowe firmy polskie i zagraniczne, które wspólnie działają na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego, pozwalającego na rozwój i funkcjonowanie rynku elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce. PSPA jest inicjatorem projektu skierowanego do liderów elektromobilności w Polsce – Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL. Celem projektu jest budowa świadomości społecznej Polaków w zakresie niskoemisyjnego transportu.

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2021?

Dostęp do Raportu jest płatny. W tym celu prosimy o kontakt: